Gymnázium JANA PALACHA PRAHA 1 - učíme jinak
English versionGerman versionEspaňolVi?t

GJP na veletrhu st?edních škol

2018-06-19 12:00:00 Lenka Musilová SCHOLA PRAGENSIS 22.-24.11.2018

DEN OTEV?ENÝCH DVE?Í

2018-06-19 12:00:00 Lenka Musilová p?ij?te se podívat 8. 11. 2018 od 16.00 hod.

ŠVP - Olšina 2018

2018-05-29 14:25:04 Ond?ej Ra?ek P?ihláška do 22. 6. 2018

2017-10-18 12:00:00 Jakub B?hounek
Nejbližší termíny
21.6. Pedagogická rada
22.6. - 30.6. Expedice Banát
Pro 1. a 3. ro?ník, zajiš?uje T. Kamenická, K. Thámová, O. Ra?ek
9.9. - 14.9. Škola v p?írod? - Olšina
3.3. - 8.3. Lyža?ský výcvik prvních ro?ník?
Hochficht
1.3. - 6.3. Lyža?ský výcvik prvních ro?ník?
Hochficht

Úsp?šnost našich absolvent? 2017 na VŠ

2017-09-27 09:41:32 Jakub B?hounek

Úsp?šnost našich absolvent? 2016 na VŠ

2016-10-21 14:44:16 Jakub B?hounek

Druhé místo v anket? Gympl Roku 2016 pro GJP1!

2016-05-30 16:05:47 Jakub B?hounek

Medaile ministryn? školství pro Mgr. Michala Musila

2016-04-04 12:00:00 Jakub B?hounek ?editel školy Michal Musil obdržel medaili od ministryn? školství za vynikající práci a ve st?edu 30.3. ráno vystoupil ve Studiu 6 na ?T1! Odkaz na video v ?lánku

Úsp?šnost našich absolvent? 2015 na VŠ

2015-10-26 11:36:10 Jakub B?hounek

GJP o?ima student?, rodi?? a u?itel?

2015-09-03 15:55:18 Veronika Vitošková prohlédn?te si vyhodnocení dotazníkového šet?ení na naší škole

Úsp?šnost našich absolvent? 2014 na VŠ

2014-10-14 12:00:00 Jakub B?hounek

Úsp?šnost našich absolvent? 2013 na VŠ

2013-12-08 11:33:19 Vít Janda

Úsp?šnost našich absolvent? 2012 na VŠ

2012-09-26 12:00:00 Vít Janda
© 2014 GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s.r.o.
Pštrossova 13/203, 110 00 Praha 1
studijní obor: 7941K41
ochrana soukromí