English versionGerman versionEspa�olVi?t

OP- Výzkum, vývoj a vzdělávání

Pól růstu

Projekt "IKAP II - Inovace ve vzdělávání "

Škola je zapojena do projektu Inovace ve vzdělávání pod reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0021106, OPVV.

Realizace aktivit: 09/2021 - 6/2023 Cílem projektu je zajištění rovných příležitostí, zvýšení kompetencí pedagogů a rozvoje inovací ve vzdělávání.

Projekt "IKAP II - Implementace krajských akčních plánů II "

CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0021047 Cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání formou podpory vybraných aktivit škol:

 • Zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ/VOŠ
 • Tandemová výuka na SŠ/VOŠ
 • Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem
 • Personální podpora – Školní kariérový poradce
 • Stáže pedagogů SŠ/VOŠ u zaměstnavatelů
 • Zahraniční mobility pedagogických pracovníků škol a školských poradenských zařízen

  Termín realizace: 09/2021-11/2023

  Projekt "Pilotní ověření systému péče o talenty "

  na pražských základních a středních školách vrámci projektu "Prague Smart Accelerator“, reg.č. projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0016956“

  DOT/53/03/001958/2022

  V školním roce 2022/23 je škola zapojena do pilotního ověření systému péče o talenty. Cílem plánu je systematizace podpory nadání na škole, přičemž je důraz kladen na udržitelnost. Stejně tak má plán za cíl najít ta místa, ve kterých budeme nᚠsystém péče o nadané rozvíjet a inovovat. Realizace: 09/2022 - 03/2023

  Pavel Červeňák , M.A.
  Koordinátor grantové činnosti
  2022-06-04
  Sdílet na Facebook
 • © 2014 GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s.r.o.
  Pštrossova 13/203, 110 00 Praha 1
  studijní obor: 7941K41
  ochrana soukromí