English versionGerman versionEspa�olVi?t

Plán činnosti školy


září 2023

6.9. Adaptační program 1. beta
7.9. Adaptační program 1. alfa
17.9. - 22.9. Škola v přírodě (Olšina)
26.9. Třídní schůzky 1. ročníků
29.9. Ředitelské volno - 29.09. 2023

říjen 2023

2.10. IST testy 1 alfa
4.10. - 10.10. Madrid - poznávací pobyt pro 3. a 4. ročník
6.10. IST testy 1 beta
17.10. Strategie učení (1.beta)
19.10. Strategie učení (1.alfa)
26.10. - 27.10. Podzimní prázdniny
30.10. - 31.10. Ředitelské volno 30. - 31.10. 2023
Vyhlášeno z důvodu plánovaného přerušení dodávky el. proudu

listopad 2023

7.11. Den otevřených dveří (1.termín)16.00 - 18.00
7.11. Moderní hodiny chemie (3. ročníky + 1 alfa)
16.11. Vzpomínková akce k 17. listopadu spojená s workshopy
Akce studentské rady ve studentském klubu
20.11. Třídní schůzky
22.11. Moderní hodiny chemie (1 beta + 2. ročníky)
29.11. Demonstrační pokusy z fyziky na MFF UK (elektřina) pro 3. ročník

prosinec 2023

4.12. Den otevřených dveří (2.termín)16.00 - 18.00
6.12. IQ landia Liberec (pro 1. ročníky)
21.12. Vánoční bruslení
22.12. Vánoční zpívání
23.12. - 2.1. Vánoční prázdniny

leden 2024

12.1. Návštěva Památníku Jana Palacha ve Všetatech (1. ročníky)
15.1. Den otevřených dveří (3.termín - on-line)16.00 - 18.00
16.1. Olympiáda ze zeměpisu (školní kolo)
5. - 6. vyuč. hod.
17.1. Demonstrační pokusy z fyziky na MFF UK (termika) pro 2. ročník
18.1. Demonstrační pokusy z fyziky na MFF UK (optika) pro 3. ročník
22.1. - 26.1. Laboratorní práce na VŠCHT (1. - 3. ročník)
29.1. Třídní schůzky on-line
29.1. Návštěva CEVRO institutu (4. roč.)
5. - 6. vyuč. hod.)

únor 2024

2.2. Pololetní prázdniny
5.2. - 11.2. Jarní prázdniny
13.2. Kariérové poradenství pro třídu 2 beta4. - 6. hod
14.2. Kariérové poradenství pro třídu 2 alfa2. - 4. hod
16.2. Voda ve městě (workshop)
1. - 2.hod 1 beta, 3. - 4.hod 1 alfa
20.2. Olympiáda z biologie (školní kolo)
2. - 6. vyuč. hod.
21.2. Testy Cermat - španělština (3. beta + 4. beta)
22.2. Labyrint poznávání (1.- 4.roč.)
23.2. Testy Cermat - čeština (4. roč.)
25.2. - 1.3. Lyžařský výcvikový kurz (1. ročník)
26.2. Představení seminářů studenty 3. ročníku studentům 2. ročníku
26.2. Voda ve městě (workshop)
1. - 2. hod 2 beta, 3. - 4. hod 2 alfa

březen 2024

4.3. Veletrh seminářů pro 3. a 4. ročníky
6.3. Demonstrační pokusy z fyziky na MFF UK (akustika) pro 2. ročník
6.3. Public café
Setkání s absolventy GJP na téma studium na VŠ
14.3. XXIX. maturitní ples GJP
18.3. Školní projekce pro studenty 3. ročníku - Festival Jeden svět - kino Atlas8:45 - 11:00
návrat na 4VH
20.3. Demonstrační pokusy z fyziky na MFF UK (mechanika) pro 1. ročník
22.3. Představení předmětu Open space studentům 2. ročníku studenty 4. ročníku
27.3. Memoriál Radka Donáta (futsalový turnaj)8:00 - 13:30
28.3. Velikonoční prázdniny

duben 2024

4.4. Praktická maturitní zkouška UK - HV
5.4. Ředitelské volno 5.4. 2024
9.4. Den knihy
9.4. - 5.5. Výstva fotografií studentů v Napa Bar&Gallery Praha 1
vernisហproběhne 9.4. v 18:30
10.4. - 12.4. Matematické soustředění 2. ročníků
12.4. Geologická exkurze (1. ročníky)
12.4. Jednotná přijímací zkouška (1. termín)
15.4. Třídní schůzky
15.4. Přednáška o palestinsko - izraelském konfliktu (1. alfa, 2. - 4. ročníky)
15.4. Jednotná přijímací zkouška (2. termín)
15.4. Program Anabell (na téma poruchy příjmu potravy, třída 1 beta)
16.4. - 18.4. Školní přijímací zkouška
17.4. Maturitní PP z českého jazyka a literatury
17.4. Program Anabell (na téma poruchy příjmu potravy, třída 1 alfa)
18.4. Maturitní PP z anglického jazyka
18.4. Návštěva Zemědělského muzea (2. alfa)
18.4. program v Doxu (3. ročníky)
odchod ze školy v 10.00
19.4. Maturitní PP z 2. cizího jazyka
21.4. - 29.4. GJP na Tchaj-wanu (výměnný program)
26.4. Praktická maturitní zkouška z předmětu IVT
26.4. Hodiny moderní chemie (1. - 3. ročník)
30.4. Předávání vysvědčení 4. ročníků

květen 2024

2.5. - 6.5. Maturitní didaktické testy
4.5. Tradiční setkání prarodičů studentů GJP a vedení školy10 - 12 hod.
15.5. - 17.5. Matematické soustředění 1. ročníků
16.5. - 20.5. Ústní maturitní zkoušky třídy 4 alfa
16.5. Debata k volbám do Evropského parlamentu10:30 - 12:00
3. ročníky, kino Světozor
17.5. Jak se dělá tanečník (program pro 2. a 3. ročníky v Městské knihovně)
21.5. - 23.5. Ústní maturitní zkoušky třídy 4 beta
21.5. - 22.5. Studenské volby do Evropského parlamentu
předseda komise Filip Michalov
27.5. - 3.6. Laboratorní práce na VŠCHT (1. - 3. ročník)
29.5. Předávání maturitních vysvědčení
29.5. Návštěva Zemědělského muzea (2. beta)
31.5. Návštěva Hrdličkova muzea (3 alfa)

červen 2024

5.6. Demonstrační pokusy z fyziky na MFF UK (ionizující záření) pro 3. ročník
5.6. Návštěva botanické zahrady - 1 beta
20.6. Filmový festival GJP
20.6. Návštěva Hrdličkova muzea (3 beta)
24.6. - 27.6. Expedice 1. - 3. ročníků
© 2014 GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s.r.o.
Pštrossova 13/203, 110 00 Praha 1
studijní obor: 7941K41
ochrana soukromí