English versionGerman versionEspaňolVi?t

Plán činnosti školy


srpen 2019

26.8. Opravné zkoušky11.00

září 2019

4.9. Adaptační kurz - úvod
třída 1 alfa
5.9. Adaptační kurz - úvod
třída 1 beta
5.9. Maturitní zkouška v podzimním termínu
5.9. Třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníků18.00
8.9. - 13.9. Škola v přírodě - Olšina
17.9. Maturitní zkouška v podzimním termínu
17.9. Zmizelí Romové - Romové dnes
přednáška a beseda pro 2. ročníky
17.9. Přednáška pro zájemce ze 3. a 4. roč. o studiu medicíny
23.9. IST testy 1 alfa1. - 3. hod

říjen 2019

8.10. - 15.10. Výjezd do Skotska (Edinburgh a okolí)
studenti 2.,3. a 4.roč.
8.10. Učební styly pro 1 alfa3. - 4. hod
9.10. IST testy 1 beta1. - 3.hod
9.10. MFF UK - demonstrační pokusy z fyziky pro 3. ročník
12.10. - 19.10. Exkurze do Madridu
15.10. Učební styly pro 1 beta3. - 4. hod
24.10. Labyrint poznávání (skupinová výuka) - Demokracie a ekologie

listopad 2019

5.11. Den otevřených dveří - 1. termín
15.11. Hrajeme pro...
Volejbalový turnaj na GJP Mělník
18.11. Třídní schůzky
20.11. Hodiny moderní chemie
2. - 3. roč.
25.11. Techmánie pro 1. ročníky
27.11. Florbalový turnaj POPRASK
28.11. - 30.11. Účast na výstavě středních škol Schola Pragensis

prosinec 2019

2.12. Den otevřených dveří - 2. termín
19.12. Vánoční bruslení a multikulturní trh
20.12. Vánoční zpívání na schodech

leden 2020

3.1. - 12.1. Lýžařský výcvik 3. a 4. ročníků
7.1. Kariérové poradenství pro 2 alfa2.-5. hod
10.1. Kariérové poradenství pro 2 beta4.-6.hod
13.1. - 17.1. Laboratorní cvičení z chemie
16.1. Vzpomínka na Jana Palacha
1. ročníky
16.1. MFF UK - demonstrační pokusy z fyziky pro 3. ročník
30.1. Maturitní ples GYMNÁZIA JANA PALACHA
Praha - Velký sál Lucerny

únor 2020

12.2. MFF UK - demonstrační pokusy z fyziky pro 2. ročník
17.2. - 21.2. Jarní prázdniny

březen 2020

1.3. - 6.3. Lyžařský výcvik prvních ročníků
Hochficht
9.3. Jeden svět pro 3. ročníkod 11.00
projekce ve Francouzském institutu
11.3. MFF UK - demonstrační pokusy z fyziky pro 1. ročník
zrušeno
11.3. OG Floorball cup
Zajišťuje M. Žegklitz
18.3. Vernisáž výstavy fotografií studentů GJP 202019:00
zrušeno, náhradní termín v řešení
- - - Memoriál Radka Donáta
zrušeno
- - - Veletrh seminářů na školní rok 20/21 - termín a forma budou upřesněny
- - - Hodiny moderní chemie - zrušeno
2. - 3. ročník
- - - MFF UK - demonstrační pokusy z fyziky pro 2. ročník, zrušeno
28.3. "Třídní schůzky" pro prarodiče žáků GJP - zrušeno9:00 - 11:30 hod.

duben 2020

- - - Ekoexkurze pro 2. ročník - termín bude upřesněn
firma Stabilplastik v Měšicích
9.4. - 10.4. Velikonoční prázdniny
- - - Matematické soustředění 2. ročníků - zrušeno
- - - Lékaři bez hranic na GJP - zrušeno
1. ročníky a 3. alfa
- - - MFF UK - demonstrační pokusy z fyziky pro 3. ročník - zrušeno
20.4. Třídní schůzky
- - - MFF UK - demonstrační pokusy z fyziky pro 3. ročník - zrušeno

květen 2020

- - - Matematické soustředění 1.ročníků - zrušeno
- - - Public Café - setkání 3. ročníků s absolventy studenty VŠ - zrušeno2.-4.hod
- - - Annabell (poruchy příjmu potravy) - zrušeno
1 beta 1. - 2.hod, 1 alfa 3. - 4.hod
26.5. Praktická maturitní zkouška z UKV
27.5. Praktická maturitní zkouška z UKH
29.5. Předání ročníkových vysvědčení žákům 4. ročníku

červen 2020

1.6. - 5.6. Laboratorní cvičení z chemie - zrušeno
15.6. - 19.6. Ústní maturitní zkoušky třídy 4 alfa
22.6. - 25.6. Ústní maturitní zkoušky třídy 4 beta
- - - Expedice 1.-3. roč.- zrušeno
22.6. Prevence duševních poruch - Nevypusť duši
3.roč.
26.6. Předávání ročníkových vysvědčení žákům 1. - 3. ročníku9:00 - 10:00 hod.
29.6. - 30.6. Ředitelské volno
30.6. Slavnostní předávání maturitních vysvědčení absolventům GJP 202017.00 - 19:00
refektář Emauzského opatství, Vyšehradská 40/320, Praha 2
© 2014 GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s.r.o.
Pštrossova 13/203, 110 00 Praha 1
studijní obor: 7941K41
ochrana soukromí