Gymnázium JANA PALACHA PRAHA 1 - učíme jinak
English versionGerman versionEspaňolVi?t

Plán činnosti školy


srpen 2017

28.8. - 29.8. Opravné zkoušky
28.8. - 1.9. P?ípravný týden

září 2017

4.9. Slavnostní zahájení školního roku
5.9. Maturitní zkouška v podzimním termínu - profilová
7.9. Neformální setkání ped. sboru s rodi?i 1. ro?ník?17:00 - 19:00
Ú?astní se vedení školy, TU, ŠP a vyu?ující v 1. ro?níku
12.9. Maturitní zkouška v podzimním termínu - profilová a spole?ná
17.9. - 22.9. Škola v p?írod? Olšina
29.9. ?editelské volno

říjen 2017

6.10. Koncert pro 3. ro?níky v Rudolfinu
7.10. - 14.10. Poznávací zájezd Madrid
Zajiš?uje O. Ra?ek a M. Martinez
11.10. Demonstra?ní pokusy na MFF pro 2. ro?ník
11.10. Strategie u?ení - 1 alfa
12.10. Strategie u?ení - 1 beta
15.10. - 21.10. ERASMUS+ project meeting / partnerská sch?zka : Istituto Superiore Majorana - Avola, Itálie
akce v rámci projektu A Sense of Community - dorovolnictví (ú?astní se 4 studenti a dva u?itelé GJP)
17.10. IST testy - 1. alfa
18.10. St?edoškolská liga v ULTIMATE FRISBEE
Zajiš?uje R. Dán
18.10. IST testy - 1. beta
25.10. Labyrint poznávání - terorismus
skupinová výuka
26.10. - 27.10. Podzimní prázdniny

listopad 2017

3.11. St?edoškolská futsalová liga
Zajiš?uje O. Ra?ek
9.11. Den otev?ených dve?í - 1. termín
9.11. Hodiny moderní chemie (1. a 2. ro?ník)
13.11. T?ídní sch?zky - dopl?. volba ?lena školské rady GJP
13.11. Pedagogická rada
14.11. Hodiny moderní chemie pro 3. ro?níky
15.11. Demonstra?ní pokusy na MFF pro 3. ro?ník
20.11. P?ipomenutí událostí 17. listopadu
21.11. Filmové p?edstavení pro 4. ro?níky: film Milada
22.11. - 23.11. Dotazníky profesní orientace pro 3. ro?níky v rámci kariérového poradenství
23.11. - 25.11. Ú?ast na veletrhu st?edních škol Schola Pragensis
27.11. Den otev?ených dve?í - 2. termín
28.11. Internetová matematická olympiáda
30.11. Úvod do romistiky pro 2. ro?níky
30.11. Vystoupení GJP Voices
adventní setkání ve Vojt?šské ?tvrti 17.00

prosinec 2017

1.12. Kritické myšlení
úvodní ?ást - 2 alfa
4.12. VERNISÁŽ Já a má další Já
o velké p?estávce, vystoupí i GJP Voices
5.12. Kritické myšlení
úvodní ?ást - 2 beta
14.12. St?edoškolská futsalová liga - 2. kolo08:00
Zajiš?uje O. Ra?ek
21.12. Váno?ní bruslení
Zimní stadion HASA - Vršovice
21.12. Multikulturní trh
22.12. Váno?ní zpívání na GJP10:00 - cca 11:00

leden 2018

8.1. - 12.1. Laboratorní práce z chemie na VŠCHT
10.1. Demonstra?ní pokusy na MFF pro 1. ro?ník
12.1. St?edoškolská futsalová liga - 3. kolo7:40
Zajiš?uje O. Ra?ek
15.1. Den otev?ených dve?í - 3. termín
18.1. Vzpomínka na Jana Palacha
20.1. Ú?ast na pietním shromážd?ní ve Všetatech
25.1. Vernisáž fotografií student? seminá?e fotografie
Napa bar & gallery
26.1. Koncert pro 3. ro?níky v Rudolfinu
29.1. Pedagogická rada
31.1. - 6.2. ERASMUS+ partnerská sch?zka, Liceul Pedagogic Ioan Popescu, Barlad, Rumunsko
ú?astníci: 3 studenti ze 2. ro?níku, 2 u?itelé

únor 2018

2.2. Pololetní prázdniny
5.2. - 11.2. Jarní prázdniny
25.2. - 2.3. Lyža?ský výcvik 1. ro?ník?
Zajiš?uje M. Müller, St?edisko HOCHFICHT, ubytování v komplexu Racek, cena 7 900,-,
28.2. Floorball cup OPEN GATE
Zajiš?uje V. D?ízal
28.2. Kariérové poradenství pro t?ídu 2 beta
9:00 - 12:00

březen 2018

- - - Plavecká štafeta OPEN GATE
Zajiš?uje
2.3. Kariérové poradenství pro t?ídu 2 alfa
11.00 - 13.45
7.3. Demonstra?ní pokusy na MFF pro 3. ro?ník
9.3. - 18.3. Lyža?ský výcvik 2. a 3. ro?ník?
Les Sybelles, Zajiš?uje M. Müller
12.3. Koncert pro 1. ro?níky v Rudolfinu
22.3. Maturitní ples na Žofín?
23.3. Konzulta?ní den - od 10.15 hod.
Maturanti volno k samostudiu doma
28.3. Memoriál Radka Donáta
Futsalový turnaj, hala Sokola Královské Vinohrady

duben 2018

4.4. - 7.4. Matematické soust?ed?ní druhých ro?ník?
6.4. Praktická maturitní zkouška (Výtvarné um?ní a kultura)
9.4. T?ídní sch?zky
9.4. Pedagogická rada
11.4. Demonstra?ní pokusy na MFF pro 3. ro?ník
11.4. Maturity - PP z ?eského jazyka a literatury
12.4. P?ijímací zkoušky - 1. termín
13.4. Koncert pro 2. ro?níky v Rudolfinu
16.4. P?ijímací zkoušky - 2. termín
- - - Juniorský maraton
Zajiš?uje M. Müller
19.4. - 20.4. Praktická maturitní zkouška z IVT
23.4. Praktická maturitní zkouška (Hudební um?ní a kultura)
25.4. Sluní?kový den - charitativní akce
2.ro?níky
26.4. Ornita
tentokrát p?edstavení pták? krkavcovitých (1. - 3. ro?ník)

květen 2018

1.5. Tradi?ní setkání vedení školy a u?itel? s prarodi?i žák? GJP od 10. hod.
2.5. Maturity - DT z matematiky a PP z anglického jazyka
3.5. Maturity - DT z ?eského jazyka a literatury
4.5. Maturity - DT z anglického jazyka
7.5. ?editelské volno
9.5. - 12.5. Matematické soust?ed?ní prvních ro?ník?
9.5. Demonstra?ní pokusy na MFF pro 2. ro?ník
9.5. Sch?zka vedení GJP se zák. zástupci p?ijatých žák? z 1. kola p?ij. ?ízeníod 17:00 a 18:00 hod.
15.5. Mezinárodní mistrovství ?R školních tým? v golfu - Mst?tice
Sraz týmu GJP ve Mst?ticích v 7:45 hod.
21.5. - 25.5. Ústní maturitní zkoušky (4. alfa)
27.5. - 2.6. ERASMUS+ partnerská sch?zka C.E. MANUEL LORA TAMAYO, Jerez, Špan?lsko
Záv?r.partnerská sch?zka projektu "A Sense of Community", Erasmus+ (stud.2., 3. ro?. + koordinátor)
28.5. - 31.5. Ústní maturitní zkoušky (4. beta)
31.5. P?edávání maturitních vysv?d?ení t?íd? 4 alfa18.00
Foerstrova sí?

červen 2018

4.6. - 8.6. Laboratorní práce z chemie na VŠCHT
6.6. P?edávání maturitních vysv?d?ení t?íd? 4 beta17.00
Foerstrova sí?
11.6. Finan?ní matematika pro 3. ro?ník8.15 - 13.45
workshop
14.6. Filmový festival Martina Müllera9.00 pro studenty, 20.00 pro rodi?e
festival studentských film?, M?stská knihovna
15.6. Koncert pro 2. ro?níky v Rudolfinu
18.6. Fotografování t?íd
21.6. Pedagogická rada
22.6. - 30.6. Expedice Banát
Pro 1. a 3. ro?ník, zajiš?uje T. Kamenická, K. Thámová, O. Ra?ek
© 2014 GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s.r.o.
Pštrossova 13/203, 110 00 Praha 1
studijní obor: 7941K41
ochrana soukromí