Gymnázium JANA PALACHA PRAHA 1 - učíme jinak
English versionGerman versionEspaňolVi?t

Komisionální zkoušky

2018-06-14 12:00:00 Josef Kon?el

Slavnostní ve?er filmového festivalu GJP MFFMM 2018

2018-05-30 08:37:42 Jakub B?hounek 14. 6. 2018, 20:00, Velký sál M?stské knihovny v Praze

ŠVP - Olšina 2018

2018-05-29 14:25:04 Ond?ej Ra?ek P?ihláška do 22. 6. 2018

Komisionální zkoušky 4. ro?ník?

2018-04-24 12:00:00 Josef Kon?el
Nejbližší termíny
21.6. Pedagogická rada
22.6. - 30.6. Expedice Banát
Pro 1. a 3. ro?ník, zajiš?uje T. Kamenická, K. Thámová, O. Ra?ek
9.9. - 14.9. Škola v p?írod? - Olšina
3.3. - 8.3. Lyža?ský výcvik prvních ro?ník?
Hochficht
1.3. - 6.3. Lyža?ský výcvik prvních ro?ník?
Hochficht

EXPEDICE BANÁT - INFORMACE K ODJEZDU

2018-06-20 15:31:03 Klára Thámová

Erasmus+ P?ekrásné barvy Andalusie

2018-06-06 12:00:00 Radek Dán Záv?re?ný mítink projektu "A Sense of Community" - dobrovolnictví

VÝŠE ŠKOLNÉHO VE ŠKOLNÍM ROCE 2018–2019

2018-05-31 12:00:00 Michal Musil "Sourozenecká sleva"

LABORATORNÍ CVI?ENÍ Z CHEMIE – ?ERVEN 2018

2018-05-25 14:15:21 Anna Koktová info

EXPEDICE BANÁT - INFORMA?NÍ SCH?ZKA

2018-05-21 12:00:00 Klára Thámová Sch?zka pro ú?astníky a jejich rodi?e

Konference Škola jako místo setkávání 2018

2018-05-10 12:00:00 Nora Jakobová

Krkavcovití na GJP

2018-05-02 12:00:00 Kate?ina Nodžáková Dne 26. 4. naší školu, jako již tradi?n? každý rok, navštívila ORNITA – tentokrát s výukovým programem na téma „Krkavcovití“.

Otev?ená v?da AV ?R

2018-04-24 14:04:50 Anna Koktová Anfisa Girusova 1B

Sluní?kový den 2018

2018-04-24 13:44:48 Anna Koktová st?eda 25. duben

Ekoexkurze

2018-04-13 10:22:15 Anna Koktová pond?lí 16. dubna

?editel GJP Michal Musil v Rozst?elu na iDnesTV

2018-04-11 15:00:11 Jakub B?hounek jak se staví pan ?editel Musil k tzv. unschoolingu? Podívejte se na p?ímý p?enos z Rozst?elu na iDnesTV

?ty?i kroky do nového sv?ta – Matoušovy pašije od J. S. Bacha

2018-04-11 11:10:04 Eliška Bendová informace pro studenty 2. ro?níku k návšt?v? edukativního po?adu 13. 4. 2018
© 2014 GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s.r.o.
Pštrossova 13/203, 110 00 Praha 1
studijní obor: 7941K41
ochrana soukromí