Gymnázium JANA PALACHA PRAHA 1 - učíme jinak
English versionGerman versionEspaňolVi?t

VÝŠE ŠKOLNÉHO VE ŠKOLNÍM ROCE 2019–2020

Splatnost do 31.8. 2019 u 2. - 4. ročníku. Číslo účtu: 123134025/0300 Vznik NF GJP

Z důvodu spuštění výuky dle nového školního vzdělávacího programu na GJP ve školním roce 2017–2018 bylo školné ve školním roce 2018–2019 stanoveno v odlišné výši pro 1. a 2. ročník a 3. a 4. ročník.

Ve školním roce 2019 - 2020 posílíme pedagogický sbor GJP o nové kolegy v předmětech ŠJ, AJ, CHE a FY. Odhadovaný nárůst mzdových nákladů na posily do týmu je cca 0,5 mil. Kč za rok. Z tohoto důvodu bude školné v příštím školním roce stanoveno následovně:

67 000 Kč / rok pro 1. - 3. ročník (nová vzdělávací koncepce výuky na GJP). Shrnuté informace k obsahu nového školního vzdělávacího programu GJP naleznete zde.

62 000 Kč / rok pro 4. ročník (dobíhající vzdělávací koncepce výuky na GJP).


90 procent získaných finančních prostředků ze školného bude využito stejně jako v tomto školním roce na zvýšení mezd pedagogického sboru od září 2019. Zbývající část školného bude použita na další rozvoj GJP.Splatnost školného, kromě 1. ročníku, kde i nadále platí lhůta splatnosti školného nebo zálohy školného do 7 dnů od uzavření smlouvy, bude do 31.srpna před zahájením nového školního roku a do 31.ledna příslušného školního roku u úhrady ve dvou splátkách.


Pokud budou GJP navštěvovat ve školním roce 2019 - 2020 sourozenci, může jednatel a ředitel školy přiznat staršímu, resp. nejstaršímu sourozenci slevu ve výši 25% stanoveného školného pro konkrétní školní rok.

GJP připravuje vznik Nadačního fondu GJP k 1. 9. 2019. Jednou z oblastí, kterou by NF měl zahrnovat, je podpora studia žáků z rodin v náhle nepříznivé finanční situaci na GJP Praha 1 spočívající ve snížení školného a poskytování příspěvku na studijní pobyt. Nechceme, aby ani jeden žák GJP musel opustit školu z finančních důvodů. Každá žádost bude pečlivě posouzena. Do okamžiku vzniku NF je samozřejmě možné obrátit se s žádostí na zřizovatele a ředitele školy.

Mgr. Michal Musil
jednatel a ředitel GJP


Mgr. Michal Musil
ředitel školy
2019-03-29
Sdílet na Facebook
© 2014 GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s.r.o.
Pštrossova 13/203, 110 00 Praha 1
studijní obor: 7941K41
ochrana soukromí