English versionGerman versionEspa�olVi?t

Školné ve školním roce 2024 – 2025

Číslo účtu: 123134025/0300, úhrada do 31.8. 2024 (2. - 4. ročník) úhrada do 7 dnů od podpisu smlouvy o studiu (1. roč.)

Vážené dámy a pánové,

oznamuji Vám, že výše školného ve školním roce 2024 - 2025 bude 108 000 Kč/rok., jak bylo avizováno začátkem letošního školního roku.

Důvodem k navýšení školného je růst cen energií a služeb a rostoucí kvalita vzdělávací nabídky, projektů, aktivit a programů (např. program - Aktivní student GJP, provoz a programy ve studentského klubu GJP v Opatovické 14, podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků GJP a recruitment nových učitelů.

Zároveň musíme reagovat na výši školného konkurenčních škol (např. PORG, English College of Prague, GEVO). Výši školného uvedených škol se nevyrovnáváme, ale i tak se musíme snažit být konkurenceschopní. GJP má i nadále ambici být školou dostupnou pro co nejvíce studentů.

I nadále budeme aktivně žádat o podporu našich projektů z EU fondů, MHMP, MŠMT a MČ Praha 1. Velice si vážíme i individuální podpory vybraných aktivit GJP ze strany soukromých dárců a sponzorů z řad rodičů a absolventů.

Díky této pomoci jsme mohli například zrealizovat úpravu a renovaci prostor studentského klubu - Café č. 14 v Opatovické ulici. Termín dokončení - březen 2024.
Dále jsme obdrželi finanční dar na podporu týmu připravujícímu a vedoucímu nový klíčový program - Aktivní student GJP. Jsme vděční také za podporu ceny - Inspirativní osobnost GJP a dlouhodobá podpora ceny - Vynikající student GJP ze strany 2 bývalých studentů GJP.


Ze školného nejsou hrazeny učebnice a fakultativní školní akce, na které se student přihlašuje dobrovolně a nejsou pro něho povinné - např. škola v v přírodě na Olšině, lyžařské a jiné sportovní kurzy, expedice, tematické exkurze, matematické soustředění a zahraniční zájezdy (např. Madrid), výměnné programy (Tchajwan).

Úhrada školného je stanovena do 31.8. 2024 u studentů budoucího 2. - 4. roč.
U budoucího 1. ročníku je splatnost školného do 7 dnů od podpisu smlouvy o studiu.
V případě úhrady školného formou 2 splátek (54 000 Kč) musí být druhá splátka uhrazena do 31.1. 2025.

Děkuji všem plátcům školného za laskavé dodržení stanoveného termínu úhrady.


S pozdravem

Mgr. Michal Musil
jednatel a ředitel GJP


Mgr. Michal Musil
ředitel školy
2024-02-20
Sdílet na Facebook
© 2014 GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s.r.o.
Pštrossova 13/203, 110 00 Praha 1
studijní obor: 7941K41
ochrana soukromí