English versionGerman versionEspaňolVi?t

OPERAČNÍ PROGRAM - PRAHA PÓL RŮSTU ČR

Pól růstu

Projekt "Společně si rozumíme GJP"

Od 1.9.2018 do 31.8.2020 je GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s.r.o. realizátorem projektu "Společně si rozumíme GJP" s registračním číslem CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001198, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti. Celková výše podpory činí 823 540 Kč.

Realizace projektů přispěje k sociální soudržnosti, chápání a respektování sociokulturní rozmanitosti a vztahu k okolnímu prostředí, k porozumění a toleranci odlišných kultur.

Hlavní klíčové aktivity projektu:

 • dvojjazyčný školní asistent - personální podpora
 • projektová výuka
 • vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků
 • odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí
 • komunitně osvětová setkávání
 • volnočasový kluby

Projekt "Klíč k porozumění"

V rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU - PRAHA PÓL RŮSTU ČR získala škola podporu na rozvoj podmínek multikulturní výchovy. REG.č.CZ.07.4.68/0.0/0.0/15_005/0000016

Cílem projektu Klíč k porozumění je plně začlenit žáky "cizince" do celé společnosti, odstranit předsudky a všem žákům vštípit pozitivní chápání rovných příležitostí. Projekt je zaměřen na rozvoj podmínek multikulturní výchovy dlouhodobými i jednorázovými aktivitami.

Doufáme, že se nám za podpory OPERAČNÍHO PROGRAMU - PRAHA PÓL RŮSTU ČR podaří přispět k sociální soudržnosti, chápání a respektování sociokulturní rozmanitosti a vztahu k okolnímu prostředí, k porozumění a toleranci odlišných kultur. Realizace projektu byla zahájena 1.9.2016.

Hlavní klíčové aktivity projektu:

 • Podpora 1. ročníků - adaptační kurz, výjezdní workshop
 • Realizace celoškolních aktivit pro podporu inkluze - přednášky, exkurze, workshopy
 • Individuální podpora - koordinace výchovy, doučování
 • Úprava ŠVP - zavedení nových témat z multikulturní vých.
 • Vytvoření semináře ČJ pro žáky s OMJ
 • Vytvoření pracovních listů pro CS se SVP pro podporu běžné výuky
 • Podpora alternativních forem výuky
 • Realizace kurzů pro pedagogy
 • Speciální vzdělávání š. psycho/pedagožky


Mgr. Jakub Běhounek
ICT koordinátor
2017-01-23
Sdílet na Facebook
© 2014 GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s.r.o.
Pštrossova 13/203, 110 00 Praha 1
studijní obor: 7941K41
ochrana soukromí