English versionGerman versionEspa�olVi?t

Zahraniční aktivity GJP

Naše škola má několik zajímavých zahraničních programů a zahraničních partnerů.


pár fotografií z výjezdu v rámci projektu Erasmus+ :)

1. ERASMUS+


ERASMUS+:Critical and Creative Thinking
Erasmus+ je v rámci středoškolského vzdělávání relativně novým programem, který navazuje na známý program Comenius. Erasmus+ nabízí od roku 2015 řadu zajímavých aktivit. Gymnázium Jana Palacha se soustředí především na typ aktivity s názvem Projekty spolupráce - partnerství škol.

ERASMUS+: Critical and Creative Thinking – The Way Ahead


V červnu 2020 nám byl schválen grant na projekt partnerství škol v rámci programu Erasmus+. Ten projekt s názvem „Critical and Creative Thinking – The Way Ahead“, jsme zahájili v říjnu 2020. Našimi partnery jsou školy z Polska, Bulharska, Slovinska a Litvy.

Bližší informace najdete ve stručné prezentaci zde:
ERASMUS+:Critical and Creative Thinking


ERASMUS+: A Sense of Community


Nᚠevropský projekt s názvem "A Sense of Community", ve spolupráci s NAEP (Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy) byl zahájen v září 2016 a je zaměřen na dobrovolnictví. Jsou do něj společně s GJP zapojeny školy z Estonska, Rumunska, Itálie a Španělska. Projekt má trvání 24 měsíců a získali jsme na něj grant z EU, který využíváme na organizaci projektových aktivit a na výjezdy pracovních skupin studentů a učitelů do partnerských škol.

Dobrovolnictví vnímáme jako nedílnou část dnešní moderní společnosti a cílem tohoto projektu je pilotní studie dobrovolnického programu v rozsahu 30 hodin, který by v budoucnu byl pevnou součástí školních vzdělávacích programů všech středních škol. Než se tento cíl podaří naplnit budeme od šk. roku 2018/19 realizovat myšlenku výchovy k dobrovolnictví prostřednictvím volitelného semináře s názvem OPEN SPACE.

V současné době máme podané 2 nové žádosti o projekt. Tou první je klasický projekt partnerství škol a má název "Grasping the world in two different ways - critical and creative thinking" (partneři - Litva, Slovinsko a Portugalsko) a druhá žádost je v rámci spolupráce škol a neškolních organizací (např. neziskových organizací se zaměřením na školství)a má název "Student centered learning for diversity". Tento projekt je zaměřen na vzdělávání učitelů. Výsledky schvalovacího procesu se dozvíme na začátku července 2018.

3. výměnné pobyty

Exchange programmes - čili výměnné pobyty (stálí partneři v zahraničí) – jedná se o aktivitu založenou na výjezdech skupinky studentů (cca 10) s pedagogickým doprovodem na zhruba týdenní pobyt do dané země. Výměny nabízejí studentům především skvělou možnost procvičení cizího jazyka, jedinečné zkušenosti a zážitky spojené s pobytem přímo v rodině studenta partnerské školy, poznání studentského života jak ve škole, tak i mimo ni . samozřejmě nechybí ani kultura, outdoor a další aktivity.

Partnerské školy:
 • HET AMSTERDAMS LYCEUM (Nizozemsko)
  výměnný program má za sebou 6 cyklů, v současnosti byl přerušen
 • GREGORIO LUPERON HIGH SCHOOL, NEW YORK CITY, USA
  po první výměně s partnerskou školou z NYC (2011 - 2012) se konal druhý cyklus ve školním roce 2013/2014.

  4. projekt Comenius

  Projekt EU v rámci LLP (Life Long Learning Programme) byl založen na práci na tématu projektu, na kterém se dohodly partnerské školy, které se za tímto účelem spojily a společně podaly žádost o grant. Jednalo se o velmi oblíbenou kombinovanou aktivitu – práce na projektu, seznamování se s partnerskými školami a jejich vzdělávacími systémy a týdenní výjezd na parnterskou schůzku do místa, kde sídlí partnerská škola vždy jednou za půl roku. Náklady na takový výjezd (mobilitu) spojené s dopravou a ubytováním jsou hrazeny z grantu EU. V rámci partnerské schůzky se část času věnuje na společnou práci na projektu a část na kulturní a poznávací aktivity.

  MY REGION IN COMMON EUROPE (2005 – 2008)

  Partnerské školy:
 • INSTITUTO DE ENSEÑANZA SUPERIOR FENIX (Tenerife, Španělsko)
 • ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE MANFREDI TANARI (Itálie)
 • 10 TECHNIKO & EPAGELMATIKO LYKIO IRAKLIOU KRITIS (Kréta, Řecko)

  ALL DIFFERENT, ALL EQUAL (2010 – 2012)

  Partnerské školy:
 • STEVENSON COLLEGE (Edinburgh, Scotland)
 • JULIUS SPRINGER SCHULE (Heidelberg, Germany)

  LINES - COMMUNICATION ACROSS GENERATIONS (2013 – 2015)

  Partnerské školy:
 • Stredná odborná škola technická (Poprad, Slovensko)
 • Zespół Szkół im.por.Józefa Sarny w Gorzycach (Gorzyce, Polsko)
 • Torbalı Subaşı Mustafa TOPALAN Anadolu Ticaret Meslek Lisesi(Izmir, Turecko)


  3.ostatní projekty

  - většinou jednorázové – zde se jedná o krátkodobé projekty, např. s partnerskými institucemi v Německu, buď spojenými s určitým tématem, v rámci nějž studenti a učitelé vyvíjí určitou aktivitu, popř. výjezdy, výlety do zahraničí. Na říjen 2015 připravujeme tématický zájezd skupiny studentů do Španělska.

 • PRESTON HIGH SCHOOL, Cambridge, Ontario (Kanada)
 • DEUTSCHE UMWELTHILFE e. V., Projektbüro "Lebendige Elbe", Köthen (Německo)

 • FRANCIE - výměnný pobyt ve šk. roce 2014 - 2015 ve spolupráci s partnerskými školami (Porg - Libeň, GJS) pro studenty, kteří mají francouzštinu jako druhý cizí jazyk  Mgr. Radek Dán
  koordinátor Erasmus+
  2012-07-16
  Sdílet na Facebook
 • © 2014 GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s.r.o.
  Pštrossova 13/203, 110 00 Praha 1
  studijní obor: 7941K41
  ochrana soukromí