English versionGerman versionEspa�olVi?t

Ochrana soukromí

Jaké údaje shromažďujeme?

Shromažďujeme informaci v případě Vaší registrace na našich stránkách.
V případě objednávek nebo registrace na našich stránkách můžete být požádáni o uvedení Vašeho: jména, e-mailové nebo poštovní adresy. Stránky můžete nicméně prohlížet i anonymně.
Google, jakožto třetí strana, užívá soubory cookie za účelem umísování reklamy na stránkách. Užití DART cookie Googlem umožňuje na základě Vašeho prohlížení internetových stránek umísovat cílenou reklamu. Uživatelé si proto mohou zvolit využívání DART cookie souborů zakázat, a to prostřednictvím Googlu, jmenovitě nastavením zásad ochrany osobních údajů.


K čemu údaje využíváme?

Veškeré námi shromážděné údaje mohou být využity některým z následujících způsobů:
• K vylepšení našich stránek
(neustále usilujeme o vylepšení nabídek na našich internetových stránkách prostřednictvím od Vás získaných informací a zpětných vazeb)
• K provedení transakcí
Vaše údaje, bez ohledu na jejich soukromou nebo veřejnou povahu, nebudou bez Vašeho souhlasu prodávány, měněny nebo předávány dalším společnostem za jiným účelem, než za cílem dodání objednaného produktu nebo služby.


Jak Vaše údaje chráníme?

Realizujeme celou řadu bezpečnostních opatření s cílem zajistit bezpečnost vašich osobních údajů, když tyto údaje zadáváte, odesíláte nebo zpřístupňujete.
Námi využívaný server je naprosto bezpečný. Veškeré citlivé / kreditní informace jsou přenášeny prostřednictvím technologie Secure Socket Layer (SSL), následně zašifrovány do naší databáze poskytovatelů plateb, tak aby k nim měly přístup pouze oprávněné osoby se zvláštním přístupem k těmto systémům, a kteří jsou povinni zachovávat důvěrnost informací.
Po provedení transakce, Vaše soukromé údaje (číslo kreditní karty, číslo sociálního pojištění, bankovní spojení apod.) na našich serverech nejsou uchovávány.


Používáme soubory cookie?

Ano (Cookies jsou malé soubory, které příslušné internetové stránky nebo poskytovatel služeb převádí prostřednictvím Vašeho webového prohlížeče na Vᚠpevný disk (povolíte-li tuto funkci) a které umožňují příslušným internetovým stránkám nebo poskytovatelům služeb rozpoznat Vᚠprohlížeč a zachytit a zapamatovat si určitou informaci).

Soubory coookies používáme proto, abychom mohli lépe porozumět uživatelským preferencím, a to za jejich využitím při další uživatelské návštěvě, dále za účelem umísování reklamy a shromažďování souhrnných dat o provozu stránek a jejich interakci, tak abychom byli pro futuro schopni nabídnout ty nejlepší nástroje a služby. www.gjp1.cz zobrazuje reklamu a obsah třetích stran, které mohou soubory cookies využívat. Jedná se zejména o: reklamní sí Google adsense, sdílenou platformu Add this content, přidružené sítě: Revenuewire.com, OneNetworkDirect.com, cj.com, linkshare.com, cleverbridge.com a další. Soubory cookies jsou shromažďovány tak, aby dokázaly identifikovat zdroj konkrétní návštěvy nebo poskytnout přizpůsobené prohlížení stránek. www.gjp1.cz není za jím shromážděné informace odpovědný.


Zpřístupňujeme informací dalším stranám?

Neprodáváme, nesměňuje ani jinak nepředáváme dalším stranám takové informace, na jejichž základě by bylo možné osobu konkrétně identifikovat. Tento postup nicméně nezahrnuje důvěryhodné třetí osoby, které nám pomáhají s provozem stránek, prováděním obchodů a služeb, za předpokladu, že jsou tyto strany povinny zachovávat důvěrnost o údajích, se kterými přijdou v souvislosti s výkonem těchto činností do styku. Současně jsme oprávněni poskytnout svěřené osobní údaje v případě souladu se zákonem, vynucením dodržováním našich zásad nebo za účelem ochrany našich práv, našeho majetku nebo bezpečnosti. Údaje, na jejichž základě nelze osobu konkrétně identifikovat, mohou být nicméně poskytnuty též dalším stranám za reklamním účelem, marketingu, nebo k jinému užití.


Odkazy třetích stran

Příležitostně mohou být, na základě našeho uvážení, na našich stránkách nabízeny též produkty nebo služby třetích osob. Neneseme v tomto ohledu žádnou zodpovědnost za obsah nebo činnost těchto odkazovaných stránek. Nicméně, snažíme se samozřejmě chránit integritu našich stránek a proto i vítáme jakoukoli zpětnou vazbu ohledně těchto stránek.


Soulad s kalifornským zákonem na ochranu online soukromí

Vzhledem k tomu, že ochrana Vašeho soukromí u nás stojí na předním místě, učinili jsme nezbytné kroky, abychom dosáhly souladu s kalifornským zákonem na ochranu online soukromí. Nebudeme tudíž bez Vašeho souhlasu šířit Vaše osobní informace dalším stranám.
Na základě kalifornského zákona na ochranu online soukromí mohou uživatelé kdykoliv po přihlášení ke svému účtu na svém uživatelském panelu změnit své údaje, a to prostřednictvím stránky “Úprava profilu”.


Soulad se zákonem na ochranu online soukromí dětí

Dodržujeme zásady a podmínky stanovené COPPA (Zákon na ochranu online soukromí dětí), neshromažďujeme proto žádné informace o osobách mladších 13 let věku. Naše internetové stránky, produkty a služby jsou zacíleny na osoby starší 13 let věku.


Výhradní zásady ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů se aplikují pouze na informace shromážděné prostřednictvím našich webových stránek a nikoliv k informacím získaným v režimu offline.


Vᚠsouhlas

Používáním našich stránek souhlasíte s našimi zásadami ochrany osobních údajů.


Změny v zásadách ochrany osobních údajů

Vyhrazujeme se právo zásady ochrany osobních údajů měnit, v takovém případě budou předmětné změny umístěny na této stránce.


Kontaktujte nás

V případě jakýchkoliv otázek ohledně zásad ochrany osobních údajů nás, prosím, kontaktujte.

Mgr. Jakub Běhounek
zástupce ředitele pro vzdělávání, ICT koordinátor
2018-01-29
Sdílet na Facebook
© 2014 GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s.r.o.
Pštrossova 13/203, 110 00 Praha 1
studijní obor: 7941K41
ochrana soukromí