Gymnázium JANA PALACHA PRAHA 1 - učíme jinak
English versionGerman versionEspaňolVi?t

OPRAVNÉ ZKOUŠKY 4. RO?NÍK?

2018-06-14 15:48:10 Josef Kon?el

Komisionální zkoušky

2018-06-14 12:00:00 Josef Kon?el

Slavnostní ve?er filmového festivalu GJP MFFMM 2018

2018-05-30 08:37:42 Jakub B?hounek 14. 6. 2018, 20:00, Velký sál M?stské knihovny v Praze

ŠVP - Olšina 2018

2018-05-29 14:25:04 Ond?ej Ra?ek P?ihláška do 22. 6. 2018

Komisionální zkoušky 4. ro?ník?

2018-04-24 12:00:00 Josef Kon?el
Nejbližší termíny
21.6. Pedagogická rada
22.6. - 30.6. Expedice Banát
Pro 1. a 3. ro?ník, zajiš?uje T. Kamenická, K. Thámová, O. Ra?ek
9.9. - 14.9. Škola v p?írod? - Olšina
3.3. - 8.3. Lyža?ský výcvik prvních ro?ník?
Hochficht
1.3. - 6.3. Lyža?ský výcvik prvních ro?ník?
Hochficht

EXPEDICE BANÁT - INFORMACE K ODJEZDU

2018-06-20 15:31:03 Klára Thámová

Erasmus+ P?ekrásné barvy Andalusie

2018-06-06 12:00:00 Radek Dán Záv?re?ný mítink projektu "A Sense of Community" - dobrovolnictví

LABORATORNÍ CVI?ENÍ Z CHEMIE – ?ERVEN 2018

2018-05-25 14:15:21 Anna Koktová info

Zmizelí Romové a Romové dnes

2018-05-22 12:00:00 Pavel ?erve?ák 22.5.2018, vzd?lávací program pro 2.ro?níky

EXPEDICE BANÁT - INFORMA?NÍ SCH?ZKA

2018-05-21 12:00:00 Klára Thámová Sch?zka pro ú?astníky a jejich rodi?e

Konference Škola jako místo setkávání 2018

2018-05-10 12:00:00 Nora Jakobová

Krkavcovití na GJP

2018-05-02 12:00:00 Kate?ina Nodžáková Dne 26. 4. naší školu, jako již tradi?n? každý rok, navštívila ORNITA – tentokrát s výukovým programem na téma „Krkavcovití“.

Otev?ená v?da AV ?R

2018-04-24 14:04:50 Anna Koktová Anfisa Girusova 1B

Sluní?kový den 2018

2018-04-24 13:44:48 Anna Koktová st?eda 25. duben
© 2014 GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s.r.o.
Pštrossova 13/203, 110 00 Praha 1
studijní obor: 7941K41
ochrana soukromí