English versionGerman versionEspa�olVi?t

Výsledky přijímacího řízení 2023

Z důvodu konání přijímacího řízení v náhradním termínu dne 11.5.2023 (1 uchazeč) bude až do zveřejnění výsledků 18.5. zařazeno mezi přijaté studenty pouze 39 úspěšných uchazečů o studium.

Celkový počet bodů, které získal první přijatý uchazeč je 160. Poslední přijatý uchazeč získal 144 bodů.

Žádáme úspěšně přijaté uchazeče o studium na GJP, kteří se rozhodnou nenastoupit k nám, aby nás o tom laskavě informovali emailem na info@gjp1.cz nebo telefonicky na 222 240 927. Rádi bychom uvolněná místa nabídli uchazečům, kteří se odvolají proti nepřijetí. Děkujeme.

POŘADÍ

EVIDENČNÍ ČÍSLO

ŠPZ AJ

JPZ ČJ

JPZ MA

CELKEM

VÝSLEDEK PZ

1

14

56

48

46

10

160

přijat na základě PZ

2

103

56

47

45

10

158

přijat na základě PZ

3

40

56

48

43

10

157

přijat na základě PZ

4

47

56

47

44

10

157

přijat na základě PZ

5

51

56

47

43

10

156

přijat na základě PZ

6

16

56

49

40

10

155

přijat na základě PZ

7

27

56

46

43

10

155

přijat na základě PZ

8

84

56

45

44

10

155

přijat na základě PZ

9

81

56

43

46

10

155

přijat na základě PZ

10

7

56

49

39

10

154

přijat na základě PZ

11

29

56

43

45

10

154

přijat na základě PZ

12

49

56

47

40

10

153

přijat na základě PZ

13

95

52

47

44

10

153

přijat na základě PZ

14

25

52

48

42

10

152

přijat na základě PZ

15

71

56

46

39

10

151

přijat na základě PZ

16

92

56

43

42

10

151

přijat na základě PZ

17

111

56

40

44

10

150

přijat na základě PZ

18

65

56

39

45

10

150

přijat na základě PZ

19

12

56

46

36

10

148

přijat na základě PZ

20

9

56

43

39

10

148

přijat na základě PZ

21

28

56

37

45

10

148

přijat na základě PZ

22

97

52

43

43

10

148

přijat na základě PZ

23

75

52

40

45

10

147

přijat na základě PZ

24

70

56

41

39

10

146

přijat na základě PZ

25

89

56

41

39

10

146

přijat na základě PZ

26

3

52

43

41

10

146

přijat na základě PZ

27

53

56

42

37

10

145

přijat na základě PZ

28

5

56

41

38

10

145

přijat na základě PZ

29

64

56

40

39

10

145

přijat na základě PZ

30

2

56

33

46

10

145

přijat na základě PZ

31

66

52

46

37

10

145

přijat na základě PZ

32

106

44

48

43

10

145

přijat na základě PZ

33

45

56

47

31

10

144

přijat na základě PZ

34

108

56

42

36

10

144

přijat na základě PZ

35

36

56

41

37

10

144

přijat na základě PZ

36-37

34

56

40

38

10

144

přijat na základě PZ

36-37

50

56

40

38

10

144

přijat na základě PZ

38

78

52

42

40

10

144

přijat na základě PZ

39

52

48

46

40

10

144

přijat na základě PZ

40

32

56

43

34

10

143

nepřijat pro nedos. kap.

41

24

48

42

43

10

143

nepřijat pro nedos. kap.

42-43

13

56

44

32

10

142

nepřijat pro nedos. kap.

42-43

15

56

44

32

10

142

nepřijat pro nedos. kap.

44-45

56

56

43

33

10

142

nepřijat pro nedos. kap.

44-45

80

56

43

33

10

142

nepřijat pro nedos. kap.

46

21

48

42

42

10

142

nepřijat pro nedos. kap.

47

37

52

41

38

10

141

nepřijat pro nedos. kap.

48

4

52

40

39

10

141

nepřijat pro nedos. kap.

49

38

56

42

32

10

140

nepřijat pro nedos. kap.

50-51

100

56

37

37

10

140

nepřijat pro nedos. kap.

50-51

72

56

37

37

10

140

nepřijat pro nedos. kap.

52

79

52

44

34

10

140

nepřijat pro nedos. kap.

53

44

48

46

36

10

140

nepřijat pro nedos. kap.

54

90

56

30

43

10

139

nepřijat pro nedos. kap.

55

6

52

40

37

10

139

nepřijat pro nedos. kap.

56

77

56

40

32

10

138

nepřijat pro nedos. kap.

57

98

56

38

34

10

138

nepřijat pro nedos. kap.

58

20

56

37

35

10

138

nepřijat pro nedos. kap.

59

39

52

45

31

10

138

nepřijat pro nedos. kap.

60

94

56

39

32

10

137

nepřijat pro nedos. kap.

61

10

48

47

32

10

137

nepřijat pro nedos. kap.

62

59

36

43

48

10

137

nepřijat pro nedos. kap.

63

58

56

37

38

5

136

nepřijat pro nedos. kap.

64

19

52

35

39

10

136

nepřijat pro nedos. kap.

65

62

56

38

31

10

135

nepřijat pro nedos. kap.

66

107

52

38

35

10

135

nepřijat pro nedos. kap.

67

117

48

44

43

0

135

nepřijat pro nedos. kap.

68

82

56

42

26

10

134

nepřijat pro nedos. kap.

69

87

56

38

30

10

134

nepřijat pro nedos. kap.

70

61

56

39

32

5

132

nepřijat pro nedos. kap.

71

91

56

42

23

10

131

nepřijat pro nedos. kap.

72

85

48

38

35

10

131

nepřijat pro nedos. kap.

73

93

44

39

38

10

131

nepřijat pro nedos. kap.

74

101

40

39

42

10

131

nepřijat pro nedos. kap.

75

69

56

37

26

10

129

nepřijat pro nedos. kap.

76

30

48

37

34

10

129

nepřijat pro nedos. kap.

77

113

56

26

34

10

126

nepřijat pro nedos. kap.

78

11

48

44

24

10

126

nepřijat pro nedos. kap.

79

55

52

30

32

10

124

nepřijat pro nedos. kap.

80

76

52

35

25

10

122

nepřijat pro nedos. kap.

81

63

56

33

20

10

119

nepřijat pro nedos. kap.

82

68

40

41

28

10

119

nepřijat pro nedos. kap.

83

60

56

28

23

10

117

nepřijat pro nedos. kap.

84

35

44

38

25

10

117

nepřijat pro nedos. kap.

85

8

44

37

20

10

111

nepřijat pro nedos. kap.

86

67

48

27

25

10

110

nepřijat pro nedos. kap.

87

31

56

29

24

0

109

nepřijat pro nedos. kap.

88

115

36

36

25

10

107

nepřijat pro nedos. kap.

89

102

40

32

24

10

106

nepřijat pro nedos. kap.

90

74

40

0

22

10

72

nepřijat pro nedos. kap.

91

46

44

35

23

0

102

nepřijat pro nedos. kap.

92

116

40

32

20

10

102

nepřijat pro nedos. kap.

93

88

36

29

32

5

102

nepřijat pro nedos. kap.

 

57

52

22

35

10

119

nepřijat pro nepros. u PZ

 

18

56

22

30

10

118

nepřijat pro nepros. u PZ

 

1

48

15

43

0

106

nepřijat pro nepros. u PZ

 

33

56

37

16

10

119

nepřijat pro nepros. u PZ

 

23

28

40

42

10

120

nepřijat pro nepros. u PZ

 

86

52

32

17

10

111

nepřijat pro nepros. u PZ

 

112

48

17

19

10

94

nepřijat pro nepros. u PZ

 

114

56

31

16

0

103

nepřijat pro nepros. u PZ

 

73

48

0

18

5

71

nepřijat pro nepros. u PZ

 

41

20

33

40

10

103

nepřijat pro nepros. u PZ

 

109

40

29

18

10

97

nepřijat pro nepros. u PZ

 

83

36

33

18

10

97

nepřijat pro nepros. u PZ

 

99

36

19

18

10

83

nepřijat pro nepros. u PZ

 

43

28

38

30

5

101

nepřijat pro nepros. u PZ

 

54

28

34

23

10

95

nepřijat pro nepros. u PZ

 

22

36

26

13

10

85

nepřijat pro nepros. u PZ

 

96

36

23

13

10

82

nepřijat pro nepros. u PZ

 

105

24

34

18

10

86

nepřijat pro nepros. u PZ

 

42

20

36

17

10

83

nepřijat pro nepros. u PZ

 

48

16

18

20

0

54

nepřijat pro nepros. u PZ

 

17

24

24

9

0

57

nepřijat pro nepros. u PZ

 

26

0

0

0

10

10

nepřijat pro nepros. u PZ

 

110

0

0

0

5

0

nepřijat pro nepros. u PZ

Pozn.: min. bodů z AJ: 30, min. bodů z ČJ: 25, min. bodů z M: 20
Uchazeči ev. č: 74 a 73 (cizinci) - zařazeni do výsl. poř. všech uchazečů na místo shodné s pořadím v rámci redukovaného hodnocení všech uchazečů


Co je nyní potřeba udělat?
v bodech shrnuté důležité informace pro uchazeče přijaté a nepřijaté ke studiu

UCHAZEČI PŘIJATÍ KE STUDIU

 • Odevzdat zápisový lístek nejpozději do 10 prac. dnů od zveřejnění výsledků
 • Potvrdit emailem na info@gjp1.cz nebo tel. 222 240 927 účast na schůzce zákonných zástupců přijatých žáků, která se bude konat 11. 5. 2023 v 17:00 (příjmení začínající A – M), resp. 18:00 (příjmení začínající L – Ž).
 • Seznámit se s textem smlouvy o studiu. Smlouva bude vyplněna a podepsána na schůzce 11. 5. 2023.

  Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí ke vzdělání v dané střední škole. Nezletilého uchazeče zastupuje zákonný zástupce v rozsahu, v jakém nemá nezletilý uchazeč procesní způsobilost.

  UCHAZEČI NEPŘIJATÍ KE STUDIU

 • Pokud jste splnili stanovené podmínky k přijetí ke studiu, ale nejste přijati ke studiu z kapacitních důvodů (umístění na 40. místě a dále) může Vᚠzák. zástupce podat „Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání“. Tuto žádost s podpisy uchazeče a zák. zástupce, je možné podat na obou školách, a to do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí a to osobně, poštou nebo přes datovou schránku. Dále nabízíme možnost osobního vyzvednutí Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu a to POUZE dne 2. 5. 2023 9.00 - 15.00 hod. 3. 5. bude rozhodnutí o nepřijetí zasláno poštou nebo datovou schránkou.

  Informace pro uchazeče se stejným počtem bodů, kteří nebyli přijati a umístili se společně s jiným uchazečem na sdíleném místě. V případě, že se v rámci autoremedury posune hranice přijetí uchazečů na postupové místo, bude Vám oznámen termín losování. To se uskuteční, pokud se oba uchazeči odvolají proti nepřijetí a projeví zájem na GJP studovat.

  V Praze dne 28. 4. 2023
  Mgr. Michal Musil ředitel školy

  Mgr. Jakub Běhounek
  zástupce ředitele pro vzdělávání, ICT koordinátor
  2023-04-24
  Sdílet na Facebook
 • © 2014 GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s.r.o.
  Pštrossova 13/203, 110 00 Praha 1
  studijní obor: 7941K41
  ochrana soukromí