English versionGerman versionEspa�olVi?t

OPERAČNÍ PROGRAM - PRAHA PÓL RŮSTU ČR - podpora na rozvoj podmínek multikulturní výchovy.


Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti.


Vzdělávání na dotek - program inovace obsahů předmětů a zavedení projektové výuky s důrazem na rozvoj čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti za využití elektronických výukových pomůcek


Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti.
Projekt OPPA je spolufinancován z Evropského sociálního fondu.

Rozpoznej svoje schopnosti. Rozvoj školního poradenského pracoviště Gymnázia Jana Palacha Praha 1 se zaměřením na žáky se specifickými potřebami ve vzdělávání.


Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti.
Projekt OPPA je spolufinancován z Evropského sociálního fondu.

Comenius - Minorities in Europe

COMENIUS: Edinburgh zdraví!
COMENIUS RELOADED - Zpráva z Heidelbergu!
Pozdravy z Heidelbergu
COMENIUS - ZPRÁVA Z PARTNERSKÉ SCHŮZKY VE SKOTSKU
COMENIUS - vybraní studenti na partnerskou schůzku do Skotska
COMENIUS - pojďte s námi do projektu!

Zastav, zažij, zapřemýšlej

Bojovka Lost in Prague
Video z vystoupení sboru na vernisáži výtvorů z HB
Multikulturní trh - zhodnocení
Multikulturní trh na GJP 13.12. od 14:30
Živá knihovna pro první ročníky
Vernsiហvýtvorů z Horního Bradla
Beseda o vyhraném boji se závislostí
19.11. Gender v současném světě
Hrou proti AIDS první ročníky
Živá pamě opět na GJP
Beseda o poruchách příjmu potravy
Program o poruchách příjmu potravy pro první ročníky
Preventivní dílny pro první ročníky
Hrou proti AIDS první ročníky 3.6.2010

Různorodost - to je radost! - projekt multikulturní výchovy

Beseda s panem Weiserem
Fotografie k projektu RŮZNORODOST - TO JE RADOST
Neonacistické hnutí v dnešní době
Poděkování a pochvala všem z multikulturního trhu!
VIDEO: vernisហa vystoupení sboru GJP VOICES
Pozvánka: Různorodost - to je radost
Uprchlická interkulturní dílna
Multikulturní trh na GJP - 10.12 2009
Živá pamě
Program proti antisemitismu
Živá knihovna
Různorodost - to je radost!

Cesta ke vzdělávání pro děti a mladé lidi se speciálními vzdělávacími potřebami - SIMP

GJP a projekt společnosti SIMP
Jak se žije Neslyšícím?

Svoboda nebo závislost - projekt prevence sociálně patologických jevů

Hrou proti AIDS - druhá alfa, beta - 18.12.
Vernisហvýtvorů na téma Svoboda nebo závislost 9.12. ve 14 hod
Interaktivní preventivní programy pro 1. a 2. ročníky - ZMĚNA
Hrou proti AIDS - první alfa, beta
O projektu "Svoboda nebo závislost?"

Comenius - My Region In Common Europe

COMENIUS: Videa
Výzva - všem studentům a rodičům!
Comenius meeting v Boloni - reportáže studentů!!!
Jeste jednou z Bologni
Halo, halo, tady Bologna!
Comenius meeting v Boloni za dveřmi!
Projekt Comenius - Partnerská schůzka v Boloni
Projekt Comenius úspěšně vstoupil do své závěrečné fáze!
Project meetings - next year
Bad News - the Portuguese school is out of the project for the next year
Prague´s Comenius project meeting report (Zpráva o partnerské schůzce projektu Comenius v Praze)
COMENIUS meeting in Prague - fotky italských partnerů
Comenius meeting in Heraklion - summary
Zprávy z Kréty
Projekt Socrates COMENIUS - oficiální webové stránky projektu

CENIA - Multimediální ročenka životního prostředí

Multimediální ročenka životního prostředí
Vítejte na planetě Zemi

PŠP – poradenstv햚kola–povolání

Opět příležitost online testu profesního uplatnění
Test schopností a studijních předpokladů pro 1 alfa, 1 beta
¡Hola z Barcelony!
Transsexualita ze životní zkušenosti 12.11. beseda v semináři psychologie
Nové stránky projektu PŠP
Je kouřit cigarety opravdu dobrá volba?
GJP očima studentů aneb výsledky dotazníků z HB
Beseda o schizofrenii v Baobabu 14.11.2007
10.10. - Světový den duševního zdraví
Deset tipů jak zvýšit psychickou odolnost
Jaké je to žít s duševní nemocí?
Poradenství – škola - povolání – PŠP

Ostatní projekty a granty

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA
Beseda s novináři na GJP
Fakescape - unikni dezinformacím
Podcasty Kostelec 2019 a 2023
Konference Škola jako místo setkávání 2018
VERNISÁŽ Já a má další Já
„Prales pro GJP“
Šnorchlování a surfování na Kanárských o. - přednáška a poslední volná místa!
Labyrint migrace
Květinová výzdoba školy
Projekt Grafický kroužek
GJP VOICES rozeznělo Rezidenci primátora hl. města Prahy
Naši studenti na Pražském studentském summitu
AMSTERDAM v PRAZE - výměnný zájezd 2009 -ZÁVĚR
PRAGUE / AMSTERDAM exchange

Příroda, společnost a kultura

© 2014 GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s.r.o.
Pštrossova 13/203, 110 00 Praha 1
studijní obor: 7941K41
ochrana soukromí