English versionGerman versionEspa�olVi?t

GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s.r.o.


adresa:Pštrossova 13/203, 110 00 Praha 1
tel.:222 240 927, 224 223 623, 725 161 916 (speciálně pro přijímací zkoušky)
tel.:222 240 927
e-mail:infogjp1.cz
web:www.gjp1.cz
zřizovatel:Mgr. Michal Musil
vedení školy:Mgr. Michal Musil, ředitel musilgjp1.cz
PhDr. Josef Končel, zástupce ředitele školy koncelgjp1.cz
Mgr. Jakub Běhounek, zástupce ředitele školy pro vzdělávání behounekgjp1.cz
sekretariát:Musilová Lenka, infogjp1.cz
učitelé: seznam pracovníků školy
mapa:

Úřední hodiny sekretariátu:
pondělí 8.00 - 18.00 hod.
úterý - čtvrtek 8.00 - 15.00 hod.
pátek 8.00 - 13.00 hod.
Pro parkování na modrých zónách v okolí GYMNÁZIA JANA PALACHA prosím používejte mobilní aplikaci "virtuální parkovací hodiny" www.mpla.cz/praha. Dále je možné využít podzemní parkoviště Národního divadla, nebo parkovací hodiny v Myslíkově ulici.

IČ: 25119702
č. účtu: 123134025/0300
při platbách uvádějte prosím jako variabilní symbol rodné číslo žáka
IZO našeho gymnázia: 013094394
Studijní obor: 7941K41
ID datové schránky: in69b3t
Dokument v digitální podobě lze doručit:
-prostřednictvím informačního systému datových schránek - maximální velikost jedné datové zprávy je 20 MB,
-zasláním e-mailové zprávy na elektronickou adresu příslušné podatelny - maximální velikost jedné datové zprávy je 20 MB,
-na přenosném technickém nosiči dat.
Požadavky na podání dokumentů v digitální podobě
-jednou zprávou zasílejte pouze jedno podání, pokud je součástí jednoho podání více elektronických dokumentů, musí být zřejmé, který dokument je vlastním podáním a které dokumenty jsou jeho elektronickými přílohami
-dokumenty v digitální podobě jsou přijímány v následujících formátech: PDF (verze 1.7 a vyšší), PDF/A (ISO 19005), Fo/zfo (602XML Filler dokument), TXT, RTF, Odt (Open Document Text), Ods (Open Document Spreadsheet), Odp (Open Document Presentation), DOC/DOCX, XLS/XLSX, PPT/PPTX, HTM/HTML, PNG (ISO/IEC 15948), TIF/TIFF (revize 6 – nekomprimovaný), JPG/JPEG/JFIF (ISO/IEC 10918), MPEG-2 (ISO/IEC 13818), MPEG-1 (ISO/IEC 11172), GIF, MPEG-1/MPEG-2 Audio Layer II (MP2), MPEG-1/MPEG-2 Audio Layer III (MP3), WAV, PCM, XML, kde součástí předávaného dokumentu v datovém formátu XML je popis jeho struktury pomocí schématu XML nebo Document Type Definition (DTD).
-přípustným přenosným technickým nosičem dat je CD, DVD nebo USB flash disk, který se vrací pouze na výslovnou žádost uplatněnou při jeho podání na příslušné podatelně
Postup v případě zjištění závad u přijatého podání
-Pokud dokument v digitální podobě vč. datové zprávy, v níž je obsažen, je neúplný, nelze jej zobrazit (není čitelný), obsahuje škodlivý kód (chybný datový formát nebo počítačový program, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných GJP), není v datovém formátu nebo není uložen na přenosném technickém nosiči dat, na kterém GJP přijímá dokumenty v digitální podobě, bude o této skutečnosti odesílatel, pokud je znám, vyrozuměn a bude mu stanoven postup pro odstranění vady dokumentu. Není-li GJP schopen určit odesílatele nebo nepodaří-li se GJP ve spolupráci s odesílatelem vadu doručeného dokumentu odstranit, GJP dále dokument nezpracovává.
Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči GJP činit podání v elektronické podobě
-zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění – žádost nemusí být podepsána uznávaným elektronickým podpisem
-zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění – podání musí být podepsáno uznávaným elektronickým podpisem
-podávání podnětů a stížností, včetně podnětů a stížností podávaných podle správního řádu – nemusí být podepsána uznávaným elektronickým podpisem


Pověřenec GDPR: Ing. Michal Musil gdprgjp1.cz, 222 240 927

Mgr. Jakub Běhounek
zástupce ředitele pro vzdělávání, ICT koordinátor
2012-07-01
Sdílet na Facebook
© 2014 GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s.r.o.
Pštrossova 13/203, 110 00 Praha 1
studijní obor: 7941K41
ochrana soukromí