English versionGerman versionEspaňolVi?t

Školné ve školním roce 2022–2023

Číslo účtu: 123134025/0300, úhrada do 31.8. 2022 (2. - 4. ročník)

Vážené dámy a pánové,

oznamuji Vám, že výše školného ve školním roce 2022 - 2023 bude 82 000 Kč/rok.

Důvodem k navýšení školného je zejména reakce na stoupající míru inflace, růst cen energií a služeb a na navýšení prostředků na platy učitelů ve veřejných školách s účinností od ledna 2022 o 3,5 procenta.

I nadále platí, že ze školného nejsou hrazeny učebnice a fakultativní školní akce, na které se student přihlašuje dobrovolně a nejsou pro něho povinné - např. škola v v přírodě na Olšině, lyžařské a jiné sportovní kurzy, expedice, tematické exkurze, matematické soustředění a zahraniční zájezdy (např. Madrid).

Úhrada školného je stanovena do 31.8. 2022. V případě úhrady školného formou 2 splátek (41 000 Kč) musí být druhá splátka uhrazena do 31.1. 2023.
U budoucího 1. ročníku je splatnost školného do 7 dnů od podpisu smlouvy o studiu.

Děkuji všem plátcům školného za laskavé dodržení stanoveného termínu úhrady.


S pozdravem

Mgr. Michal Musil
jednatel a ředitel GJP


Mgr. Michal Musil
ředitel školy
2022-04-06
Sdílet na Facebook
© 2014 GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s.r.o.
Pštrossova 13/203, 110 00 Praha 1
studijní obor: 7941K41
ochrana soukromí