English versionGerman versionEspaňolVi?t

VÝŠE ŠKOLNÉHO VE ŠKOLNÍM ROCE 2020–2021

Splatnost do 31.8. 2020 u 2. - 4. ročníku. Číslo účtu: 123134025/0300

Výše školného ve školním roce 2020 - 2021 bude 69 000 Kč / rok


Převážná část získaných finančních prostředků ze školného bude využita stejně jako v tomto školním roce na pokrytí nákladů spojených s úhradou mezd a zákonných odvodů pedagogického sboru od září 2020. Zbývající část školného bude použita na další rozvoj GJP. Mírné navýšení školného (2 000 Kč/rok) pokryje z části zvýšené provozní výdaje způsobené vyšší inflací.

Věříme, že stát bude i v roce 2021 postupovat a dodržovat dikci zákona č. 306/199 o financování soukromých škol, a že zvládneme bez mimořádných opatření celý školní rok 2020 - 2021. Pokud by došlo k redukci výdajů státního rozpočtu v roce 2021 v kapitole podpory studia žáků studujících na soukromých školách, budeme o tom neprodleně informovat.

Splatnost školného, kromě 1. ročníku, kde i nadále platí lhůta splatnosti školného nebo zálohy školného do 7 dnů od uzavření smlouvy o studiu, bude do 31.srpna před zahájením nového školního roku a do 31.ledna příslušného školního roku u úhrady ve dvou splátkách.

I s ohledem na očekávanou složitější ekonomickou situaci je jednatel a ředitel školy v jedné osobě připraven k jednání s příp. zájemci z řad plátců školného o individuálním nastavení úhrady školného formou oboustranně přijatelných režimů splátek.


Rád bych poděkoval významné většině zákonných zástupců a dalších plátců školného za pečlivé dodržování stanovených termínů plateb školného.


Pokud budou GJP navštěvovat ve školním roce 2020 - 2021 sourozenci, může jednatel a ředitel školy přiznat staršímu, resp. nejstaršímu sourozenci slevu ve výši 25% stanoveného školného pro konkrétní školní rok.


Mgr. Michal Musil
jednatel a ředitel GJP


Mgr. Michal Musil
ředitel školy
2020-07-06
Sdílet na Facebook
© 2014 GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s.r.o.
Pštrossova 13/203, 110 00 Praha 1
studijní obor: 7941K41
ochrana soukromí