English versionGerman versionEspa�olVi?t

Instrukce k vyplňování přihlášky ke studiu

termín školní přijímací zkoušky, lékařská prohlídka, studijní obor

Uchazeči vyplňují školu buď na 1. nebo 2. termín jednotné přijímací zkoušky (JPZ) a volí si k tomu termín školní přijímací zkoušky (ŠPZ).
Uvede-li uchazeč GJP na 1. místě (JPZ 12. 4.), vyplní termín ŠPZ 19. 4., uvede-li GJP na 2. místě (JPZ 13. 4.), vyplní termín ŠPZ 20. 4.
V případě kolize se ŠPZ na jiné škole lze termín JPZ po dohodě změnit.

Potvrzení o lékařské způsobilosti na přihlášku na GJP není potřeba.
Výjimkou jsou uchazeči se ZPS (změněná pracovní schopnost).

studijní obor: 7941K41

Lenka Musilová
asistentka ředitele
2022-02-02
Sdílet na Facebook
© 2014 GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s.r.o.
Pštrossova 13/203, 110 00 Praha 1
studijní obor: 7941K41
ochrana soukromí