English versionGerman versionEspaňolVi?t

AG testy 24.1. 2022 - testujeme se i nadále všichni

Vstup do budovy a pohyb ve škole včetně tříd pouze v respirátoru FFP2.

Milí studenti, vážení rodiče,

dle vládního rozhodnutí budeme pokračovat 24.1. 2022 ve screeningovém testování na covid-19 pomocí AG testů. Testují se všichni žáci a všichni zaměstnanci školy bez ohledu na stav očkování či prodělání nemoci COVID 19.


Od 17.1. 2021 pokračujeme v testování 1x týdně.
Protože někteří studenti ani po upozornění nedodržují stanovené časy na testování, přistoupí třídní učitelé v případě potřeby k uložení vých. opatření dle školního řádu.
Zároveň bychom chtěli poděkovat všem ostatním, kteří naopak jsou dochvilní a spolupracují při testování.


Pondělí 24.1.:
1 alfa 7.00 (1 alfa - Josef Končel)
1 beta 8.00 (TU)
2 alfa, 2 beta 8.00 (TU)
3 alfa (jdoucí na laboratorní práce) 7.30 (Lukáš Tomaník)
3 alfa (ostatní) a 3 beta v 8.50 (TU)
4alfa a 4 beta 8.00 (TU)
Hlášení pozitivních výsledků testů zaznamenává škola do centrálního systému, který bude následně generovat žádanku na konfirmační PCR test, který dotyčný žák dostane smskou.

Zletilý student nebo zákonný zástupce nezletilého studenta bude o výsledku PCR testu neprodleně informovat telefonicky ředitele školy na tel. čísle 608 701 730 (sms) nebo emailem na musil@gjp1.cz.Pozitivně testovaní žáci odchází z výuky okamžitě do karanténní místnosti v přízemí a zákonné zástupce budeme informovat telefonicky.
Připomínám všem, aby důsledně nosili respirátor ve všech prostorech školy!


Děkuji všem za pochopení, součinnost, dochvilnost a spolupráci.

Mgr. Michal Musil
ředitel školy
2022-01-18
Sdílet na Facebook
© 2014 GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s.r.o.
Pštrossova 13/203, 110 00 Praha 1
studijní obor: 7941K41
ochrana soukromí