English versionGerman versionEspaňolVi?t

Online třídní schůzky na GYMNÁZIU JANA PALACHA PRAHA 1

Jedním z našich hesel je „Krok za hranice“. Proto jsme v pondělí 20. 4. 2020 uspořádali první online třídní schůzky. Jak se tento „krok“ mimo komfortní zónu podařil a jaké jsou dojmy s odstupem několika dnů? Můžeme ostatním školám tento model doporučit?

Online třídní schůzky na GYMNÁZIU JANA PALACHA PRAHA 1

Online výuka běží u nás na GYMNÁZIU JANA PALACHA PRAHA 1 (GJP) v podstatě od počátku vyhlášení nouzového stavu. Za tu dobu jsme zvládli výrazně zredukovat učivo, aplikovat nové metody s využitím online nástrojů a již několik týdnů pracujeme ve fungujícím zaběhnutém modelu plánovaných online video hodin, do kterého se zapojují všichni učitelé. To vše v kombinaci s komentovanými prezentacemi, pracovními listy, elektronickými učebnicemi a dlouhodobějšími projekty. Studentům je online k dispozici i naše školní psycholožka, která studentům pomáhá zejména s time managementem a s motivací. Někdy je ale potřeba poradit i se zvládáním nejistoty a stresu, ke kterému tento odlišný způsob výuky, denního režimu a vůbec jiného fungování společnosti může vést. K online hodinám se také připojují asistenti pedagoga, kteří pomáhají integrovaným studentům.

„Pozvi svého rodiče ke svému počítači“

Třídní schůzky jsou v našem ročním plánu důležitou součástí, protože se snažíme být velmi otevřenou a komunikativní školou směrem k žákům i rodičům. Termín třídních schůzek 20. 4. jsme tedy zachovali, pouze jsme je překlopili do online prostředí Microsoft Teams, přes které u nás nyní probíhá běžně výuka a studenti s ním bez problémů pracují.

Zvolili jsme model „Pozvi svého rodiče ke svému počítači“ – vyzvali jsme naše studenty, aby seznámili své rodiče s platformou Microsoft Teams, instruovali je, jakým způsobem se ke schůzce připojit a po dobu schůzky jim byli případně k dispozici. Zafungovalo to výborně a naši třídní učitelé měli na online třídních schůzkách téměř 100% účast! Bylo také fajn vidět, že se u počítačů či tabletů někdy sešly celé rodiny.

Otevřená diskuze

Obsahem třídních schůzek, do kterých se postupně ve všech třídách připojil i ředitel školy Michal Musil, byly nejen aktuální informace z daných tříd, ale velký prostor byl věnován vyjádření samotných rodičů. Ti měli možnost vyměnit si zkušenosti, názory, dát zpětnou vazbu k online výuce ze svého pohledu nebo si jen popovídat. Výsledkem byly třídní schůzky, které se svou délkou pohybovaly od 45 minut po hodinu a půl strávené v kanceláři, autě, na zahradě, doma u pracovního stolu nebo v obývacím pokoji (někdy i s otevřenou lahví dobrého vína :) ).

Pozitivní ohlasy

Velké poděkování patří třídním učitelům GJP, kteří i přes pochopitelné úvodní lehké obavy zvládli online třídní schůzky perfektně a hodnotí je jako opravdu velmi povedené a přínosné. Také děkujeme rodičům i studentům za aktivní přístup, postřehy a otázky. Zazněla i mnohá pochvalná slova na adresu našich vyučujících. Vážíme si toho.

V červnu znovu

Na základě pozitivní zpětné vazby od rodičů i třídních učitelů se určitě ještě jednou s rodiči touto formou setkáme na konci školního roku, protože studenty 1. – 3. ročníku patrně do 30. 6. 2020 ve škole neuvidíme.

Do té doby pravidelně informujeme o online životě GJP alespoň na webových stránkách a především na sociálních sítích Facebook a Instagram, kde se ledacos dozvíte a možná se i pobavíte.

Reakce třídních učitelů:

 • „Od všech rodičů ve třídě velká spokojenost.“
 • „Rodiče byli velmi rádi, že se mohou připojit všichni online na třídní schůzky a sdílet své postřehy a současně si i s ostatními otevřeně popovídat.“
 • „Rodiče vlastně vůbec neměli technické problémy, až na jedno slabší připojení, což mě mile překvapilo.“
 • „Rodiče jsou rádi, jak dobře a rychle jsme situaci podchytili a jak jsme v podstatě plynule přešli na online výuku.“
 • „Kvitují nahrávání hodin. Je super, že se studenti mohou na hodinu zpětně podívat.“
 • „Nikdy jsem neměla tolik rodičů na třídních schůzkách :) “

  Reakce rodičů:

 • „Online třídní schůzky byl skvělý nápad, děkujeme, že jsme si mohli vyzkoušet prostředí, ve kterém se naše děti pohybují denně, a promluvit si i s ostatními.“
 • „Musíte s tím mít opravdu hodně práce, převést výuku do online prostředí.“
 • „Kdo vás tak rychle proškolil?“
 • „Jsme rádi, že nezavalujete studenty horou obsahu.“
 • „Někdy posloucháme při přípravě oběda celá rodina :D “
 • „Vyřiďte poděkování IT.“
 • „Oceňujeme, že jste šli do výuky i třídních schůzek tímto způsobem a ukazujete se před kamerou, vnímáme, že to může být nepříjemné nebo nekomfortní, ale pro děti je to hrozně důležité.“
 • „Vyřiďte prosím na vaší poradě, že opravdu všem učitelům moc děkujeme!“

  Závěrem

  Pro učitele i vedení školy je hezké poslouchat a číst podobné postřehy. Jděte do toho také, a pokud chcete, sdílejte s námi, jaké ohlasy na online třídní schůzky byly u vás.

  Mgr. Jakub Běhounek
  behounek@gjp1.cz, GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1,
  23. 4. 2020


  Mgr. Jakub Běhounek
  ICT koordinátor
  2020-04-23
  Sdílet na Facebook
 • © 2014 GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s.r.o.
  Pštrossova 13/203, 110 00 Praha 1
  studijní obor: 7941K41
  ochrana soukromí