English versionGerman versionEspa�olVi?t

Výsledky školních kol olympiád ZO a BiO

zeměpisná olympiáda a biologická olympiáda 2023-24

16.1 se také u nás na GJP uskutečnilo školní kolo zeměpisné olympiády. Z celkových dvanácti účastníků (přičemž všichni soutěžili v kategorii D, tj. pro 1-4. ročník SŠ) nejvyšších bodových zisků dosáhli Teo Ciesla (z 3a), Hana Pučelíková (2b), Jiří Beran (1a), dále úspěšně pracovali také Teodor Froněk (2b) a Kryštof Kubíček (1a). První dva postoupili do obvodního kola, které se uskutečnilo 21.2., kde si studenti kromě testových otázek a zadané práce s atlasem také mohli dále vyzkoušet zajímavé praktické geografické úlohy. Na výsledky zatím čekáme.


Dále v úterý 20.2. proběhlo školní kolo biologické olympiády. Přihlásilo se celkem 10 studentů. 7 účastníků v kategorii A (tj. studenti z 3.-4. roč) a 3 za kategorii B (1,2. roč). V kategorii A se nejlépe umístili Jakub Hart (4a), Matěj Krofta (4a) a Barbora Nováková (3a). V kategorii B se dařilo především Ele Horadové (2a), ale velká pochvala patří také Emmě Zelenkové a Jirkovi Beranovi.


Všem účastníkům olympiád především velmi gratuluji a také moc děkuji. Postupujícím přeji hodně zdaru a odhodlání do dalšího přírodovědného studia.
Aktuálně ještě budeme držet pěsti Jakubovi a Ele v jejich účasti na krajském kole BiO (které se uskuteční 22.3 (kat A) a 5.4. (kat B)).
Díky a "vivat" přírodovědcům a zeměpiscům GJP !

Mgr. Pavla Jiránková

Sdílet na Facebook
© 2014 GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s.r.o.
Pštrossova 13/203, 110 00 Praha 1
studijní obor: 7941K41
ochrana soukromí