English versionGerman versionEspa�olVi?t

Inspekční zpráva z inspekce ȊI na GJP

21.11. - 24.11. 2023

Ve dnech 21.11. - 24.11. 2023 navštívil naši školu inspekční tým ȊI.

Inspekční činnost byla zahájena doručením oznámení o inspekční činnosti.
Předmětem inspekční činnosti bylo hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného střední školou podle§ 174 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 561 /2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů.

Spolupráce s inspekčním týmem byla bezproblémová, ocenili jsme profesionalitu inspektorů, otevřenost a poděkovali za efektivní zpětnou vazbu.

V sekce dokumenty ke stažení nabízíme k přečtení text inspekční zprávy.

Mgr. Michal Musil
ředitel školy
2024-01-03
Sdílet na Facebook
© 2014 GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s.r.o.
Pštrossova 13/203, 110 00 Praha 1
studijní obor: 7941K41
ochrana soukromí