English versionGerman versionEspa�olVi?t

Sametové Café 14 - první akce v novém studentské klubu v Opatovické 14

Akce 16. 11. 2023 & plánovaná rekonstrukce

GJP má po letech opět studentský klub.

Díky spolupráci s MČ Praha 1 jsme získali do pronájmu na dobu 3 let, a věříme s reálnou možností i na roky další, prostory v Opatovické 14 v Praze 1.

Uspěli jsme s projektem studentského klubu, který bude sloužit nejen komunitě GJP (studenti, učitelé, absolventi, rodiče a prarodiče), ale nabídneme spolupráci ZŠ na Praze 1, seniorům z první městské části a dalším.

V průběhu zimy 2023 - 2024 proběhne úprava prostor dle návrhu atelieru Archicraft vedeného Ing.arch. Tomášem Cieslou, který je zároveň členem školské rady GJP.

Pokud Vás zajímá, jak bude studentský klub po úpravách vypadat, podívejte se níže.

Na pokrytí nákladů máme zatím zajištěno cca 60 % finančního krytí ze sponzorských příspěvků, za které moc děkujeme.

Níže zveřejňujeme také rozpis cenové nabídky. Pokud by někdo z Vás měl zájem nám pomoci, buď dodávkou části zakázky nebo finanční podporou, budeme velice rádi.

Plánovaná rekonstrukce
skolni klub gjp
- Koncept - vizualizace klubu
- Specifikace prvků v klubu
- Rámcová cenová rozvaha

Sametové Café 14 16.11.2023
Dne 16.11. 2023 proběhla v Café 14 série vzdělávacích workshopů zaměřená na připomenutí 17. listopadu – dne studenstva, což bylo velmi příhodné datum k uspořádání studentské akce ve studentském klubu. Po skončení workshopů následoval od 18:00 - 20:00 večerní program s hudebními vystoupeními, recitací, vzpomínáním pamětníků z řad kantorů GJP. Dále maturanti připravili občerstvení, výtěžek z prodeje půjde na podporu jejich maturitního plesu.

Poděkování patří paní Kateřině Abtové a firmě Tátův sad za limonády & mošty.

Program společně připravili studenti ze studentské rady GJP, studenti ze semináře politologie, další studenti a pedagogové I. Hasalová, Barbora Padilla a Jan Kubíček. Všem patří velký díky.

Novému studentskému klubu společně vdechli život a nás přítomné potěšili.


JAK BUDE KLUB DÁLE VYUŽÍVÁN?
Dále představujeme původní záměr k využití studentského klubu. Věříme, že se nám podaří plánované aktivity uskutečnit.

Studentský klub při Gymnáziu Jana Palacha – Opatovická 14, Praha 1

• SDÍLENÝ COWORKING SPACE PRO STUDENTY ve stylu internetové kavárny
- studenti budou mít k dispozici „kancelářský“ prostor pro svou práci
- připojení k internetu
- variabilní mobiliář – stoly, židle, křesla
- občerstvení – například lednice s nápoji, kávovary – stejný princip jako
v klasickém HUBu (tady se nabízí možnost zajištění nějakého občerstvení
přímo studenty; nebo možnost spolupráce s místními kavárnami a podniky)
- schůzky studentských tematických skupin – Udržitelný Palach,
školní časopis Yelow, DofE, setkávání studentské rady GJP
- třídní obědy či snídaně a jiná setkávání
- „Public café“ – setkávání s absolventy GJP
- fotografický kroužek, plánujeme vznik fotoateliéru

Prostor bude využíván studenty a učiteli GJP, ale určitě jsme připraveni nabídnout další akce pro veřejnost, zejména pro občany Prahy.

Rádi bychom nabídli konkrétní aktivity a spolupráci především základním školám na území MČ Praha 1. Zajímavá by mohla být nabídka individuálního nebo skupinového doučování zájemců z řad žáků ZŠ vedeného našimi studenty, konzultace o studiu na gymnáziu, apod.

Dále bychom rádi nabídli naše mnohaleté zkušenosti z působení školního poradenského pracoviště GJP vých. poradcům, metodikům prevence, kariérovým poradcům a koordinátorům péče o nadané či aktivní žáky.

Občanům Prahy 1 - seniorům jsme připraveni nabídnout nᚠtradiční program mezigeneračních setkávání, se kterým máme u nás ve škole velmi dobré zkušenosti více než 10 let.
V příloze nabízím video ze setkání se seniory na GJP.


AKCE PRO VEŘEJNOST A PŘÁTELE ŠKOLY:
• vernisáže studentů GJP
• přednášky a besedy – mohou se zapojit studenti, učitelé a zaměstnanci školy,
pozvaní hosté – témata by vymýšleli sami studenti (mohl by se z toho vytvořit
pravidelný program na celý rok)
příp. výtvarné workshopy pro studenty a veřejnost, tvůrčí dílny
• coworkingová setkávání žáků posledních ročníků ZŠ se studenty 1. roč. GJP,
spolupráce na projektech v netradičním a moderním vzdělávacím prostředí
• mezigenerační setkávání studentů se seniory Prahy 1, včetně klientů domů
s pečovatelskou službou.

Věříme tomu, že dnešní mladá generace má v sobě tolik skvělého potenciálu, elánu, dobrých nápadů a podnikavosti, že může velmi pozitivně přispět k rozvoji kulturního života a moderního vzdělávání v Praze 1.


Mgr. Michal Musil
ředitel školy
2023-11-20
Sdílet na Facebook
© 2014 GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s.r.o.
Pštrossova 13/203, 110 00 Praha 1
studijní obor: 7941K41
ochrana soukromí