English versionGerman versionEspa�olVi?t

Tradiční setkání s prarodiči na GJP, sobota 4. 5. 2024, 10:00-12:00

Prosíme o laskavé potvrzení účasti nejpozději do 29.4. 2024 emailem na kudrnacova@gjp1.cz nebo telefonicky na 222 240 927 nebo osobně v sekretariátu školy

V sobotu 4. 5. 2024 se bude konat od 10 hod. tradiční setkání s prarodiči našich žáků.
Studenti zejména 1.-2. ročníků pozvou svoje babičky a dědečky na GJP, aby se mohli seznámit s prostředím školy.

Setkání probíhá vždy v příjemné atmosféře. Hosty osobně přivítá ředitel školy, bude následovat přednáška zástupce ředitele školy PhDr. Josefa Končela na téma vzdělávání v době minulé a dnešní. Co znamená, že na GJP "učíme jinak".

Pro naše hosty bude připraveno malé občerstvení. Ve druhé části programu se bude konat beseda s vedením školy, které budou zastupovat ředitel GJP Michal Musil a zástupce ředitele Josef Končel.

Prohlédneme si společně školu a nedaleký studentský klub GJP - Café 14.Rád bych poděkoval všem studentům, kteří předali pozvání svým prarodičům.
Vážení přátelé, milí prarodiče našich žáků,

středoškolská studia tvoří jednu z nejvýznamnějších etap v životě člověka. Je to čas dospívání, tápání, konfliktů s autoritami, zejména rodičovskými, utváření základů profesní orientace, navazování přátelství s vrstevníky, prožívání prvních lásek. Puberta a adolescence je prostě složitý proces.
Gymnázium Jana Palacha poskytuje nejen kvalitní vzdělání Vašim vnoučatům, ale snaží se v úzké spolupráci s rodinou vytvořit tvůrčí a příjemnou atmosféru pro toto období a zajistit dobrý start do úspěšného života.
Na základě zkušeností s našimi žáky jsme si uvědomili, jak důležitou roli v jejich životě představujete právě Vy, prarodiče. Na Vaše vyprávění a moudrost se děti často odvolávají, a je tak zřejmé, že se k Vám často uchylují s problémy, které by, podle jejich úsudku, rodiče možná nepochopili. Díky Vašemu nadhledu a zkušenostem představujete často prostředníky v rodinné komunikaci.
Je jasné, že se o svá vnoučata upřímně zajímáte, ale na dotaz „co škola“ se Vám často dostane jen velmi stručného „dobrý“ a Vy nemáte vždy dostatečnou představu o místě pro ně tak důležitém, ani o lidech, kteří tam působí.
Před dvanácti lety jsme na naší škole vytvořili novou tradici neformálních setkávání s prarodiči. Seznámili se s ředitelem školy a některými učiteli, prohlédli si technické zázemí a vybavení a měli možnost se porozhlédnout i po nádherném a historicky významném okolí, které je skutečným bonusem našeho gymnázia.
Zájem byl veliký a setkání se neslo ve velmi příjemné atmosféře. Schůzky se pak každoročně opakovaly a mnozí prarodiče vážili i poměrně dalekou cestu. Zařadili jsme do programu vždy krátkou přednášku na různá zajímavá témata a malou procházku po bezprostředním okolí školy. Od roku 2016 tato oboustranně příjemná a přínosná setkání pořádáme v dvouletých intervalech a vždy zveme prarodiče našich studentů zejména 1. – 2. ročníku. Vítáni jsou ale i prarodiče studentů vyšších ročníků.
Zveme Vás proto do naší školy v sobotu 4. 5. 2024 v 10 hodin.
Seznámíte se s prostředím, kde se Vaše vnoučata vzdělávají (můžete srovnávat s prostředím Vašich středoškolských studií), jako ředitel školy Vám představím a objasním cíle našeho gymnázia, odpovím na Vaše dotazy, vyslechnete krátkou přednášku zástupce ředitele GJP PhDr. Josefa Končela. Společně s ním zavzpomínáme na dobu, kdy jste vy a my dva chodili do školy a porovnáme s tím, jak vzděláváme dnešní studenty a co to znamená, když říkáme, že „učíme jinak“.
Prohlédneme si budovu školy, ukážeme Vám nově zrekonstruované prostory studentského klubu GJP, který nazýváme podle místa – Café 14 v Opatovické ulici nedaleko školy. Připraveno bude i malé občerstvení.

Rádi bychom Vás požádali o laskavé potvrzení Vaší účasti telefonicky na 222 240 927, emailem na kudrnacova@gjp1.cz nebo prostřednictvím Vašich vnoučat, našich žáků, nejpozději do 29. 4. 2024.
Velmi se na Vás těšíme a určitě nebudete zklamáni!

Mgr. Michal Musil
ředitel školyMgr. Michal Musil
ředitel školy
2024-04-03
Sdílet na Facebook
© 2014 GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s.r.o.
Pštrossova 13/203, 110 00 Praha 1
studijní obor: 7941K41
ochrana soukromí