Gymnázium JANA PALACHA PRAHA 1 - učíme jinak
English versionGerman versionEspaňolVi?t

Evropský summit mladých diplomatů

Praha

Vážený pane řediteli, vážená paní učitelko, vážený pane učiteli,

dovoluji si Vás oslovit s vůlí pozvání Vašich studentů na náš studentský vzdělávací projekt "Evropská unie Mladých diplomatů", v rámci kterého se uskuteční jeden z regionálních projektů i ve Vašem krajském městě - Praze.

Evropský summit Mladých diplomatů - Praha je dvoudenní vzdělávací projekt, který si za svůj cíl klade zvýšení povědomí o Evropské unii u studentské i širší veřejnosti. Projekt samotný tvoří dvě části - panelové diskuze a debaty se vzácnými hosty a workshopy přibližující studentům strukturu, význam a fungování Evropské unie. Druhou částí projektu je studenty simulované zasedání Evropské rady, v rámci kterého budou moci Vaši studenti sami aktivně hledat a navrhovat řešení pro vytvoření silnější a pro všechny občany ještě více přívětivější Evropské unie. Nejzajímavější vzešlá řešení a opatření budou následně představena politickým zástupcům jak na tuzemské, tak i na evropské úrovni. Samotní studenti se tak budou moci podílet na reálném utváření budoucí podoby Evropské unie. Více informací o našem projektu naleznete na našich webových stránkách na adrese
www.mladidiplomate.com/evropsky-summit-mladych-diplomatu-praha/

Dovolte mi tedy Vaše studenty srdečně pozvat na diskuzi s poslankyní Evropského parlamentu paní Martinou Dlabajovou, která se uskuteční v pátek 14. prosince 2018 od 9:00 v Praze s předpokládaným ukončením v 10:00. Vstupné je zdarma. Je se však nutné, vzhledem ke kapacitě sálu, předem registrovat via e-mailovou adresu info@mladidiplomate.com. Přesné místo realizace diskuze bude upřesněno v následujících dnech.

Budeme také velmi rádi, pakliže se Vaši studenti do projektu zapojí jako aktivní delegáti. V rámci jejich účasti na celém projektu ve dnech 13. - 14. prosince 2018 pak zasednou i jako zástupci jednoho z 28 členských států Evropské unie u kulatého stolu Evropské rady a budou se spolupodílet na vytváření budoucí podoby Evropské unie.

Oceníme i případné sdílení naší Facebookové události v rámci sociálních sítí Vaší školy. Událost je dostupná na adrese: https://www.facebook.com/events/862637017406113/
Delegáti za účast na celém projektu hradí registrační poplatek ve výši 300,- CZK. Poplatek obsahuje edukační a informační materiály, atraktivní vzdělávací program, či bohaté občerstvení v průběhu konání celého projektu.

Velmi uvítáme Vaši podporu našich aktivit a aktivit Vašich studentů formou řádného omluvení absence zúčastněných studentů a formou proplacení registračního poplatku z prostředků školy či spolku přátel školy, obdobně jako tak učinili na ostatních zúčastněných školách.

Studenti Vaší školy jsou též srdečně zváni za závěrečné celorepublikové simulované zasedání “Evropského parlamentu Mladých diplomatů”, které se uskuteční ve městě Plzni ve dnech 17. - 21. prosince 2018, a to za účasti řady vzácných hostů. Účast předběžně potvrdili velvyslanci členských států EU, Dr. Michal Horáček, MUDr. Marek Hilšer, generálmajor Karel Randák, JUDr. Jiří Pospíšil, Dominik Feri a další. Více informací o projektu naleznete na adrese: https://www.mladidiplomate.com/evropsky-parlament-mladych-diplomatu/, či na Facebookové události dostupné na adrese: https://www.facebook.com/events/306109929970759/

Jsme si samozřejmě vědomi zvýšené administrativní zátěže spojené s účastí Vašich studentů na našem vzdělávacím projektu, a proto ji jsme připraveni odpovědné osobě alespoň částečně finančně kompenzovat částkou 500,- CZK za každých 10 zúčastněných studentů v rolích aktivních delegátů účastnících jednoho ze dvou projektu.

V případě zájmu o spolupráci či jakýchkoliv dotazů jsem Vám plně k dispozici na všech níže uvedených kontaktech.

Předem Vám děkuji za Vaši podporu a těším se na zajímavé nápady Vašich studentů, které změní život více než půl miliardě Evropanů.

V úctě
Štěpánka Havlová

tel.: +44 7482096308
e-mail: havlova@mladidiplomate.com

Mladí diplomaté, z. s.
www.mladidiplomate.com

IČ: 04757157
Na Roudné 443/18,
Severní Předměstí, 301 00 Plzeň
Sdílet na Facebook
© 2014 GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s.r.o.
Pštrossova 13/203, 110 00 Praha 1
studijní obor: 7941K41
ochrana soukromí