Gymnázium JANA PALACHA PRAHA 1 - učíme jinak
English versionGerman versionEspaňolVi?t

Zmizelí Romové a Romové dnes

17.9.2019, vzdělávací program pro 2.ročníky

Dne 17.9.2019 se žáci 2.ročníků zúčastní přednášky „Zmizelí Romové a Romové dnes“, kterou pořádá Živá paměť o.p.s. ve spolupráci s Muzeem romské kultury v Brně. Záměrem je připomenout dějiny holocaustu Romů ve 20. století, poukázat na téma rasismu a zároveň zvýšit povědomí o dějinách romské menšiny v ČR.


Obsah přednáškového bloku:
* Přednáška „Zmizelí Romové a Romové dnes“ formou multimediální powerpointové prezentace – zaměřená na historii Romů, důraz je kladen na dějiny 20. století, zmíněny jsou i specifika romské tématiky – tradice Romů, aktuální otázky současného soužití s majoritní společností apod. Přednáška ve spolupráci s Muzeem romské kultury v Brně.* Projekce osobního příběhu pamětnice romského – jedná se pamětnici perzekuce v protektorátu.* Diskuse se žáky, volné aktivity k danému tématu

Během přednášky se studenti seznámí s dobovými historickými prameny (vyhlášky, fotografie, mapy).

Délka trvání bloku: max. 90 min.

Další informace o projektu, materiál k romské tématice (vzpomínky romských pamětníků na druhou světovou válku, kvíz pro žáky, apod.) naleznete na www.kapura.cz.)
Pavel Červeňák , M.A.
Koordinátor grantové činnosti
2019-09-04
Sdílet na Facebook
© 2014 GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s.r.o.
Pštrossova 13/203, 110 00 Praha 1
studijní obor: 7941K41
ochrana soukromí