English versionGerman versionEspa�olVi?t

VŠCHT - Chemický kroužek

účast studentky naší školy

Ráda bych vám představila Chemický kroužek, jenž pořádá VŠCHT pro studenty středních škol. Umožní nám teoretické znalosti získané z hodin ve škole přenést do praxe a prohloubit je. Náplní kroužku je čistě práce v různých laboratořích, kdy si studenti mohou osvojit základní dovednosti v jednotlivých laboratořích a k tomu si navíc vyzkoušet práci na zajímavých laboratorních přístrojích (např. absorpční spektrofotometr, laboratorní dvouválec…). Na kroužcích si vždy vysvětlíme, na jakém (chemickém) principu daný pokus funguje. Každý týden máme jiného lektora, který se specializuje na konkrétní obor a ochotně nám sdělí i mnoho informací nad rámec svých povinností.

Pomocí výroby pryže s vysokou odrazovou pružností (hopíků) nebo máčeného zboží z latexu (balónky, rukavice…) zjistíte, jak funguje kaučuk a disulfidové můstky v něm, v jiné hodině jsme pomocí různých metod identifikovali jednotlivé polymery (organická chemie). Na základě kvalitativní a kvantitativní analýzy zjistíte, jak tvrdou maté doma vodu, nebo jaká je koncentrace barviva v určitém roztoku pomoci tzv. VIS Spektrofotometrie. Díky výrobě střelného prachu a tzv. Bengálských ohňů jsme zjistili, jak funguje pyrotechnika a jakou barvu dá ohňostrojům (plamenům) který prvek. Na jednom z kroužků jsme se věnovali přípravě a vlastnostem keramických materiálů. Též jsme dostali možnost vniknout do oblasti mikrobiologie a mikroskopovaní kvasinek, bakterií a plísní.

Kroužek mě posunul především ve zručnosti práce v laboratoři a díky němu jsem si přenesla mnoho věcí z teorie do praxe. Jednotlivá témata jsou úzce propojena s obory, jež je možné studovat v bakalářských programech VŠCHT, a proto by mohl kroužek pomoci studentům, kteří uvažují o tom, že by se chemií zaobírali i v budoucím studiu a třeba jen ještě přemýšlí nad konkrétním oborem nebo pro ty, co mají o chemii jednoduše zájem a baví je či vědí, že by se jim takováto zkušenost mohla hodit do budoucna.

Apolena Matrasová 3 alfa
Sdílet na Facebook
© 2014 GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s.r.o.
Pštrossova 13/203, 110 00 Praha 1
studijní obor: 7941K41
ochrana soukromí