Gymnázium JANA PALACHA PRAHA 1 - učíme jinak
English versionGerman versionEspaňolVi?t

RNDr. Anna Koktová , CSc.

E-mail: koktovagjp1.cz

Předměty: Ch, UR

Konzultační hodiny:
út: 13:50 - 14:35 hod.
na konzultace je vždy nutné se p?edem domluvit

Jsem absolventkou P?írodov?decké fakulty Univerzity Karlovy obor u?itelství biologie - chemie. Na téže fakult? jsem absolvovala rigorózní studium a t?íletou v?deckou stáž. Od zá?í 1993 p?sobím na Gymnáziu Jana Palacha. B?hem této doby jsem si své vzd?lání rozší?ila o státní jazykovou zkoušku z n?meckého jazyka, kurz pro výchovné poradce, t?íleté studium ekologie a t?íletý konverza?ní kurz anglického jazyka.


Pedagogický sbor
© 2014 GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s.r.o.
Pštrossova 13/203, 110 00 Praha 1
studijní obor: 7941K41
ochrana soukromí