English versionGerman versionEspaňolVi?t

Přijímačky za Vámi - co bude dál?

 • GJP obdrželo od CERMATu výsledky JPZ 15. 6.

 • Výsledky zpracováváme společně s výsledky z pohovoru v anglickém jazyce (ŠPZ).
  16. 6. ve 12.00 zveřejníme celkové výsledky pod evidenčními čísly na webu školy a na úřední desce.

 • Uchazeči, kteří nebudou přijati ke studiu zejména z kapacitních důvodů (budou na 41. místě a dále), se sice nemohou letos „odvolat“, ale mohou podat „žádost o nové rozhodnutí“. Formulář této žádosti najdete v sekci "Dokumenty ke stažení". Tuto žádost mohou podat na obou školách, kde se umístili „pod čarou“ a to do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí.

 • Pokud někdo z přijatých uchazečů neuplatní ve stanovené lhůtě (viz níže) zápisový lístek, budou uchazeči, kteří se umístili od 41. místa dále a od kterých budeme mít žádost o vydání nového rozhodnutí, postupně zařazováni na uvolněná místa.

 • V případě nepřijetí zároveň doporučujeme vyhledávat na webu informace o otevíraných druhých kolech přijímacího řízení na školách, které v 1. kole nenaplnily kapacitu přijímaných uchazečů. Pro 2. kolo si stanovují kritéria ředitelé škol a vesměs uznávají výsledky JPZ z 1. kola. Informace o druhých kolech jsou také zveřejňovány na webu MHMP http://skoly.praha-mesto.cz

 • Také máte právo vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, a to před jeho vydáním - 16. 6. od 8.00 do 10.00 formou „nahlížení do spisu“. V praxi to znamená, že máte možnost přijít, prohlédnout si (případně ofotit) výsledky testů JPZ a výsledky hodnocení pohovoru v AJ. O nahlížení do spisu se vypracuje zápis, kde se můžete případně vyjádřit k těmto podkladům.

 • V případě přijetí ke studiu platí, že do 5 pracovních dnů po dni zveřejnění výsledků musí uchazeč nebo jeho zákonný zástupce potvrdit svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním nebo odesláním zápisového lístku. Žádáme uchazeče, kteří budou mezi přijatými ke studiu, ale rozhodnou se zápisový lístek odevzdat na druhou školu, aby nás o tom informovali emailem nebo telefonicky. Děkujeme.

 • Rozhodnutí o přijetí ke studiu obdrží zákonní zástupci buď při odevzdání zápisového lístku, nebo na schůzce s vedením školy 22. 6. (v 17.00 hod. ke studiu přijatí s příjmením začínajícím písmenem A - L, v 18.00 hod.ke studiu přijatí s příjmením začínajícím písmenem K - Ž).

  (pozn.: počet přijatých ke studiu je 40. Protože se nikdo z vážných důvodů neomluvil z účasti na přijímacím řízení, nebude třeba náhradní termín.


  Lenka Musilová
  asistentka ředitele
  2020-06-15
  Sdílet na Facebook
 • © 2014 GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s.r.o.
  Pštrossova 13/203, 110 00 Praha 1
  studijní obor: 7941K41
  ochrana soukromí