Gymnázium JANA PALACHA PRAHA 1 - učíme jinak
English versionGerman versionEspaňolVi?t

Setkání s absolventy GJP aneb Public Café

Dne 21. 5. 2019 se na GJP odehrála akce v zahraničí nazývaná Public Café. Jednalo se o setkání vysokoškoláků absolventů GJP s našimi studenty třetích ročníků. Zúčastnili se také zástupci dvou agentur zprostředkujících studium v zahraničí. Za spoluorganizaci děkuji Kláře Thámové a Aničce Koktové. O průběhu akce více vypoví níže uvedená reflexe Terezy Škárkové ze 3 alfa.

V úterý do naší školy opět vstoupili její bývalí absolventi, někteří i po několika letech. Cílem bylo, aby třetím ročníkům povyprávěli něco o svých vysokých školách. Mělo nám to pomoci ve výběru dalšího studia, případně si o již vybraném oboru zjistit víc.

Já jsem tedy měla možnost mluvit se studentem práv na Právnické fakultě, který právě dokončuje třetí ročník, další dva má ještě před sebou. Mladý sympaťák v saku mluvil o náročnosti svého studia i o riziku nutnosti přeučovat se zákoník, pokud v průběhu studia dojde k jeho změnám. Na druhou stranu možná právnický život zjednoduší připravované elektronické zákoníky.

V druhém kole jsme s několika lidmi zamířili za psycholožkou s vystudovanou soukromou Pražskou vysokou školou psychosociálních studií (PVŠPS). Bavili jsme se o kvalitě výuky psychologie na různých vysokých školách a také o jejich možných pracovních výstupech.

Jelikož já jsem si výběrem dalšího studia už jistá, bylo pro mě spíš příjemné si s bývalými absolventy pohovořit o stejných zájmech. Ti, kteří si ale ještě jistí nebyli, říkali, že jim rozhovory pomohly utřídit si myšlenky, případně se i přiklonit k některé z variant studia.

Akce se konala poprvé, ale určitě myslím, že přinesla mnoho pozitivního. Některým určitě uklidnila rozbouřené myšlenky, co dělat se svou budoucností. My ostatní jsme minimálně rádi viděli staré známé tváře z minulých ročníků.PhDr. Nora Jakobová
Vedoucí ŠPP, psycholožka, kariérová poradkyně
2019-06-03
Sdílet na Facebook
© 2014 GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s.r.o.
Pštrossova 13/203, 110 00 Praha 1
studijní obor: 7941K41
ochrana soukromí