Gymnázium JANA PALACHA PRAHA 1 - učíme jinak
English versionGerman versionEspaňolVi?t

Exkurze pro první ročníky do iQLANDIA Liberec čtvrtek 29. 11. 2018

Ve čtvrtek 29. 11. 2018 se uskuteční exkurze pro studenty prvních ročníků do vědeckého parku iQLANDIA v Liberci. V souvislosti s probíranou látkou navštívíme planetárium, zúčastníme se Velké science show s mnoha pokusy, které by v podmínkách školy nebyly možné a vše zakončíme prohlídkou expozice.

Částku 460 Kč uhraďte prosím do 1. 11 2018 Kateřině Nodžákové.

Těšíme se na skvělý program!

Kateřina Nodžáková a Marta Šíbová

Podrobnosti:
Cena: 460 Kč (cesta, vstup do planetária, expozice a velká science show)

7:45 sraz před Fantovou kavárnou na chodníku vedle magistrály

9:30 příjezd do Liberce, přesun do iQLANDIE

10:00 – 10:40 Velká science show
Úspěšná show se silným motivačním působením na studium přírodovědných předmětů. Během show zažijete Van de Graafův generátor vysokého elektrostatického napětí, exotermické reakce a ohnivé pokusy, extrémně nízké teploty při pokusech s kapalným dusíkem, exploze, skvělou zábavu a mnoho dalšího!

11:00 – 12:00 Planetárium (Země v pohybu)
Pohyb Sluneční soustavy v Galaxii, vznik Sluneční soustavy, tvorba planet, rotace Země, délka dne, vliv Měsíce na zemskou rotaci, oběh Země kolem Slunce, délka roku, siderický den, úhlová a obvodová rychlost Země, odstředivé zrychlení, rovina ekliptiky, precese zemské osy, aj.

12:00 – 12:30 Oběd (není v ceně zájezdu!)

12:30 – 15:00 Expozice iQLANDIA

Návrat do Prahy cca. v 16:30


Sdílet na Facebook
© 2014 GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s.r.o.
Pštrossova 13/203, 110 00 Praha 1
studijní obor: 7941K41
ochrana soukromí