Gymnázium JANA PALACHA PRAHA 1 - učíme jinak
English versionGerman versionEspaňolVi?t

Spolupráce GJP s British Council

GJP uzav?elo smlouvu o spolupráci s renomovanou vzd?lávací organizací British Council. Od zá?í 2016 probíhají kurzy AJ pro ve?ejnost v u?ebnách ve 3. pat?e ve dnech pond?lí až ?tvrtek v odpoledních hodinách.

Jsme rádi, že si BC vybrala pro realizaci svých kurz? práv? bezpe?né prost?edí GJP.

Kurzy jsou otev?ené i zájemc?m z ?ad student? a pedagog? GJP, kte?í mají slevu 10% na jakýkoliv z nabídky kurz? BC.

Více informací získáte na webu BC nebo letácích v p?ízemí školy

www.britishcouncil.cz

british councilMgr. Jakub B?hounek
ICT koordinátor
2016-09-28
Sdílet na Facebook
© 2014 GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s.r.o.
Pštrossova 13/203, 110 00 Praha 1
studijní obor: 7941K41
ochrana soukromí