Gymnázium JANA PALACHA PRAHA 1 - učíme jinak
English versionGerman versionEspaňolVi?t

Důležité informace pro studenty 3. ročníku s dyslexií, dysgrafií či jiným zdravotním znevýhodněním

Možnost upravené maturitní zkoušky

Milí třeťáci,

ačkoli budete skládat maturitní zkoušku až příští rok, je třeba v případě, že se Vás to týká, zařídit si vyšetření v pedagogicko psychologické poradně již v letošním školním roce!!!

Zažádat o upravenou maturitní zkoušku může student s:
- dyslexií
- dysgrafií
- dysortografií
- zdravotním znevýhodněním (dlouhodobá, chronická nemoc apod.)

Co se myslí upravenou zkouškou? V závislosti na typu znevýhodnění můžete mít u maturity:
- více času na zpracování písemných prací
- více času na přípravu na "potítku" při ústní zkoušce
- možnost používat pomůcky (slovníky apod.)
- psát písemné práce na PC
- v hodnocení tolerované specifické chyby (v případě specifických poruch učení)

Co musíte udělat?
- sdělit školní psycholožce, zda máte o upravenou zkoušku zájem (není důvod tuto možnost nevyužít)
- sdělit jí to i v případě, že zájem nemáte!
- domluvit si schůzku se ŠP, která Vám podá více informací a předá kontakty na poradenské zařízení

V případě, že si nejste jisti, zda se vás to týká, zeptejte se ŠP nebo třídního učitele! Je třeba jednat včas!Sdílet na Facebook
© 2014 GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s.r.o.
Pštrossova 13/203, 110 00 Praha 1
studijní obor: 7941K41
ochrana soukromí