Gymnázium JANA PALACHA PRAHA 1 - učíme jinak
English versionGerman versionEspaňolVi?t

Studenti se specifickými poruchami učení (dyslexie, dysgrafie apod.) ze 3. ročníku

Důležitá informace k maturitě na příští rok!

Milí třeťáci!

Ti z Vás, kteří máte nějakou z poruch učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie) či jiné zdravotní komplikace, můžete mít příští rok uzpůsobené podmínky u maturitní zkoušky - více času na zpracování úkolů, používání notebooku, pomůcek apod. Důležité je, abyste měli pro příští rok platné potvrzení z pedagogicko psychologické poradny (PPP) nebo speciálně pedagogického centra (SPC), na základě kterého Vám na podzim příštího roku vystaví PPP nebo SPC posudek k maturitě.

Důležité tedy je:
a) objednat se urychleně (ještě nyní na jaře!) do PPP nebo SPC, do které docházíte, pokud nemáte platné vyšetření
b) hned na začátku příštího školního roku si z PPP nebo SPC vyžádat posudek, který vám mohou vystavit jen na základě platného vyšetření


Je vás ve 3. ročnících poměrně hodně studentů, kterých se to týká, prosím, nenechávejte to na poslední chvíli, poradny a centra bývají na podzim zahlceny a přihlášky k maturitě se podávají již v listopadu, tudíž je nutné do konce října mít posudek hotový. Pokud máte jakékoli pochybnosti (např. nevíte, zda máte platné vyšetření), nebo uzpůsobit podmínky k maturitě nechcete, přijďte mi to co nejdříve říct, domluvíme se.

Sdílet na Facebook
© 2014 GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s.r.o.
Pštrossova 13/203, 110 00 Praha 1
studijní obor: 7941K41
ochrana soukromí