Gymnázium JANA PALACHA PRAHA 1 - učíme jinak
English versionGerman versionEspaňolVi?t

Úspěch! Zvláštní cena pro rozvoj kariérového poradenství

Odborná komise vybrala náš příspěvek a ohodnotila ho Zvláštní cenou pro rozvoj kariérového poradenství na školách.


Ve dnech 24. a 25. 9. se konala v Brně konference o kariérovém poradenství a o dovednostech řízení vlastní profesní a vzdělávací dráhy. Součástí konference bylo také vyhlášení Národní ceny kariérového poradenství, kterou pořádá centrum Euroguidance (evropský program pro podporu poradenství). Letošní ročník měl název ve formě parafráze klasika: „Rozvíjím se, tedy jsem“ a možnost přihlásit se do soutěže měly všechny subjekty poskytující kariérové a profesní poradenství. GJP přihlásilo příspěvek „Nezáleží na tom, s čím jsi přišel, ale s čím odcházíš“, který popisuje poskytování služby kariérového a profesního poradenství v rámci školního poradenského pracoviště na GJP.

Odborná komise vybrala náš příspěvek a ohodnotila ho Zvláštní cenou pro rozvoj kariérového poradenství na školách. Komise ocenila zejména:
• kontinuitu poskytované služby
• šíři a pestrost nabízených aktivit v rámci služeb kariérového a profesního poradenství
• vnímanou důležitost služby pro skupinu studentů SŠ (vedením školy, školním poradenským pracovištěm a pedagogy školy)

GJP tak navázalo na úspěch z roku 2010, kdy jsme získaly Hlavní cenu Národní ceny kariérového poradenství ve své kategorii za příspěvek „Najdi cestu své seberealizace“.

Na konferenci zazněl oceněný příspěvek a získali jsme mnoho dalších podnětů (na odborných přednáškách, workshopech a diskusích) pro další práci v oblasti kariérového poradenství. S oceněním jsou spojené i příjemné odměny a jednou z nich je studijní cesta po poradenských institucích a školách ve Švédsku, která proběhne v listopadu tohoto roku. Velmi se těšíme na získání nových mezinárodních zkušeností!


Sdílet na Facebook
© 2014 GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s.r.o.
Pštrossova 13/203, 110 00 Praha 1
studijní obor: 7941K41
ochrana soukromí