Gymnázium JANA PALACHA PRAHA 1 - učíme jinak
English versionGerman versionEspaňolVi?t

Reflexe z přednášky o autismu - seminář psychologie

Jak se žije s autismem?

Na tuto otázku nám dne 26. 3. nás v rámci semináře psychologie přišla odpovědět Mgr. Veronika Šporclová z Asociace pomáhající lidem s autismem – APLA Praha. Dosud jsem autismus chápala jako psychickou poruchu, se kterou samozřejmě tak jako s každou jinou není jednoduché žít, nicméně po přednášce mi došlo, že o autismu toho skutečně každý z nás víme opravdu málo a jen málokdo z nás má pro osoby s tak závažnou psychickou nemocí pochopení. Autismus se zpravidla u dětí začne projevovat zhruba v 18ti měsících věku, do té doby je narozdíl od jiných postižení velmi obtížné jej rozpoznat. Je to porucha, která se dotýká všech oblastí „normálního“ života, což znamená, že jedinec již od dětského věku začíná mít problémy s navázáním kontaktu, zapojením se do hry, je spíše uzavřený sám do sebe, špatně se vyjadřuje. V afektu a návalu emocí pak autisti v pokročilém věku mohou být až agresivní, nicméně oni si své chování nedokáží uvědomit, jelikož bohužel narozdíl od nás žijí ve svém vlastním světě, který mi těžko dokážeme pochopit, stejně tak jako oni nerozumí tomu našemu. Přednáška se dále týkala i Aspergerova syndromu, což je vada, která se s autismem úzce pojí, nicméně dle slov paní Šporclové jej lze u člověka zjistit například až v dospělosti. Lidé s Aspergerovým syndromem nemají kontrolu nad svým chováním, často neumí rozeznat, co je v daný moment vhodné říci, mohou mít větší tendence k agresi. Obě tyto poruchy jsou závažným problémem nejen pro postiženého samotného, ale i pro jeho rodiče, kteří se mu musí alespoň z části naučit porozumět, protože to je na celé nemoci to nejtěžší.
Asociace APLA Praha se tak snaží lidem s autismem pomáhat a ulehčovat žití s takto nelehkým údělem. Přednáška dle mého názoru byla skutečně zajímavá a přínosná, jelikož málokdo z nás si uvědomí, že autisty nelze za jejich chování odsuzovat – oni si ho nemohou a nejsou schopni sami uvědomit.

Eliška Konvičková,
4.ASdílet na Facebook
© 2014 GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s.r.o.
Pštrossova 13/203, 110 00 Praha 1
studijní obor: 7941K41
ochrana soukromí