Gymnázium JANA PALACHA PRAHA 1 - učíme jinak
English versionGerman versionEspaňolVi?t

Živá paměť v listopadu na GJP

Multikulturní projekt „JEDNA ŠKOLA - JEDEN SVĚT“ se již blíží se svému závěru, probíhají již poslední aktivity, které byly tímto projektem podpořeny. Jednou z nich byl program s názvem Živá paměť, který se v listopadu uskutečnil na GJP. Tento program byl určen pro obě třídy druhého ročníku.

První částí tohoto programu byla přednáška profesorky Karolíny Ryvolové na téma „ROMOVÉ ZA DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY A DNES“. Karolína Ryvolová má kromě angličtiny, což je všem na GJP dobře známo, vystudovanou i romistiku na Filosofické fakultě UK, kde také v současné době příležitostně přednáší. V rámci přednášky byli studenti seznámeni s romskou podobou holocaustu a jeho dějinami, ale také byl podán poutavý a srozumitelný výklad adekvátního pojmosloví, které označuje správné názvy a označení tohoto etnika. Velký prostor byl věnován také tématu diskriminace obecně napříč kulturami. Studenti měli možnost zeptat se na cokoli, co je na tomto tématu zajímá, a přispět také do diskuse svým vlastním pohledem, názory a zkušenostmi.

Druhá část programu byla organizována společností ŽIVÁ PAMĚŤ, o.p.s. Tato společnost byla založena pracovníky Kanceláře pro oběti nacismu Česko-německého fondu budoucnosti v roce 2003. Jednou z jejích nesčetných aktivit je také pořádání BESED S PAMĚTNÍKY této hrůzné části dějin pro školy. Tuto část programu zahájil koordinátor, pan Pavel Voves, který ve stručnosti pohovořil o obětech nacismu a o holocaustu za 2. světové války a představil pamětnici, která následně vyprávěla svůj příběh a poté zodpovídala dotazy studentů. O svůj osud, své zážitky a vzpomínky se se třídou 2 beta přijela podělit dne 16. 11. romská pamětnice, paní Elena Machálková a se třídou 2 alfa potom 22. 11. židovská pamětnice, paní Doris Grozdanovičová. Obě dámy vyprávěly velmi poutavě svůj příběh plný silných emocí a velmi ochotně zodpovídaly dotazy studentů.

A jak se líbil program samotným STUDENTŮM?
„ Dne 22.11. naší školu navštívila v rámci projektu Živá paměť jedna z obětí koncentračních táborů, paní Doris Grozdanovičová. Měli jsme s ní dvouhodinové sezení, kdy nám vyprávěla o části svého života, která ji navždy změnila život. Povídání bylo velmi zajímavé chvílemi šokující, jsme jedna z posledních generací, která se může s oběťmi nacismu setkat a slyšet jejich příběhy přímo od nich. Je důležitě vědět něco o naší historii a co by se případně mohlo opakovat. V současné době, je stále spoustu lidí, kteří s nacismem sympatizují, ale zároveň si absolutně nedokážou představit tu hrůzu, kterou tito lidé zažili, proto je potřeba toto téma řešit a snažit se podobným událostem v budoucnu zabráni.“ (Jessica Suzan a Natálie Najbrtová, třída 2 alfa)

Všem, kteří se podíleli na programu, včetně studentů s jejich zajímavými dotazy a podněty, děkuji!

Sdílet na Facebook
© 2014 GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s.r.o.
Pštrossova 13/203, 110 00 Praha 1
studijní obor: 7941K41
ochrana soukromí