Gymnázium JANA PALACHA PRAHA 1 - učíme jinak
English versionGerman versionEspaňolVi?t

COMENIUS - pojďte s námi do projektu!

Zapojte se do projektu a pojeďte s námi s v listopadu do Skotska!

Tato výzva je určena především studentům 2. a 3. roč., ALE i studentům 1. a 4. ročníků s velkým zájmem o projekt.

Projekt s názvem "All different, all equal - minorities in Europe" se zabývá tematikou etnických minorit, tělesně postižených, genderovými otázkami a dalšími podobnými tématy na partnerských školách projektu (Edinburgh, Skotsko; Heidelberg, Německo; a samozřejmě naše škola).

Činnost v rámci prokjektu je pestrá a zahrnuje mimo jiné výměnu zkušeností v otázkách spojených s danými tématy, realizaci nových nápadů jak lépe integrovat studenty z daných skupin, tvorbu nových výukových materiálů atp.

Mnohé konkrétní věci spojené s činností v projektu se ale teprve budou dolaďovat na první partnerské schůzce ve skotském Edinburghu 15. - 20.11. 2010, na kterou pojedou Karolína Ryvolová, Radek Dán a dalších 5-6 studentů z GJP

...A proto

MILÍ STUDENTI, pojďte s námi do projektu a staňte se členy prvního, velmi důležitého projektového týmu, který bude rozhodovat o směrování projektu.

Stačí, když do středy 29.9. pošlete emailem (doručíte osobně)

1)Jednoduchý návrh loga projektu
2)Nějaký nápad na činnost v projektu, spojený s výše uvedenou charakteristikou projektu


Jak již bylo řečeno na švp, projektové činnosti, včetně výdajů za mobility(veškeré náklady na cestu, ubytování a stravu)JSOU HRAZENY Z GRANTU, tzn., že pro vás studenty nevznikají téměř žádné náklady (kromě kapesného a pojištění).

Těším se na Vaše příspěvky

Radek Dán a Comenius tým (Markéta, Vítek, Karolína a Nora)Mgr. Radek Dán
koordinátor Erasmus+
2010-09-26
Sdílet na Facebook
© 2014 GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s.r.o.
Pštrossova 13/203, 110 00 Praha 1
studijní obor: 7941K41
ochrana soukromí