Gymnázium JANA PALACHA PRAHA 1 - učíme jinak
English versionGerman versionEspaňolVi?t

GJP na 1. místě v Národní ceně kariérového poradenství

GJP se umístilo jako první v kategorii podpory profesního rozvoje v celorepublikové soutěži Národní ceny kariérového poradenství.
Slavnostní vyhlášení a předání cen se uskutečnilo 9.9.2010 ve Velkém zrcadlovém sále Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy za přítomnosti zástupců MŠMT, MPSV, organizátorů soutěže z Centra Euroguidance a dalších odborníků v oblasti kariérového poradenství.

Druhý ročník Národní ceny kariérového poradenství 2010 byl vyhlášen letos v květnu Centrem Euroguidance při Domu zahraničních služeb. Cílem soutěže bylo ocenit nejlepší služby v oblasti kariérového poradenství, a přispět tak k šíření informací o dobré praxi kariérového poradenství v České republice.

Do soutěže se přihlásilo celkem 17 soutěžních příspěvků z různých organizací, které v rámci svých služeb nabízejí i služby kariérového poradenství (neziskové organizace, základní, střední a vysoké školy, pedagogicko-psychologické poradny, úřady práce, soukromé poradenské agentury a zaměstnavatelé).

Komise složená z odborníků v oblasti kariérového poradenství a rozvoje lidských zdrojů hodnotila zejména způsob a kvalitu poskytovaných služeb. V tomto roce byl u soutěžních příspěvků hodnocen především přínos poradenských služeb k prevenci sociálního vyloučení, rozvoji celoživotního poradenství a podpoře profesního rozvoje v ČR. Zvláštní cena byla věnována rovněž za služby kariérového poradenství poskytované zaměstnancům na pracovišti.

Autoři/autorky vítězných příspěvků získali jako odměnu studijní výjezd do institucí poskytujících kariérové poradenství ve Švédsku, který spolupořádá Centrum Euroguidance s University of Stockholm. Současně pak budou moci vítězné organizace prezentovat své příspěvky na mezinárodním kongresu „Kariérové a profesní poradenství v rychle se měnícím světě“, který se uskuteční ve dnech 3. – 5. listopadu 2010 v Praze.


PhDr. Nora Jakobová
Vedoucí ŠPP, psycholožka, kariérová poradkyně
2010-09-13
Sdílet na Facebook
© 2014 GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s.r.o.
Pštrossova 13/203, 110 00 Praha 1
studijní obor: 7941K41
ochrana soukromí