Gymnázium JANA PALACHA PRAHA 1 - učíme jinak
English versionGerman versionEspaňolVi?t

Preventivní dílny pro první ročníky

Studenti prvních ročníků absolvují postupně dvě setkání po 3 vyučovacích hodinách za účelem diskusí a her, které budou zaměřené na prevenci užívání drog a na podporu zdravého životního stylu.

Co získáte?

- vyvážené informace o tématech jako je experimentování s návykovými látkami a jejich užívání, rizikové sexuálního chování apod.
- znalosti, dovednosti a postoje podporující zdravý životní styl, které dokážete uplatnit ve svém chování nejen v době realizace programu, ale i v budoucnosti
- rozvinete své sociální dovednosti - navazování zdravých vztahů, schopnost čelit sociálnímu tlaku, dovednost rozhodovat se, efektivně řešit konflikty apod.
- informace o zdravých alternativách trávení volného času
- seznámíte se s možnostmi řešení obtížných situací včetně možností, kam se obrátit v případě problému spojených s užíváním návykových látek

Pro koho je program určen?

Interaktivní semináře jsou určeny pro studenty 1. ročníků

Jak program probíhá?

Seminář trvá 3 vyučovací hodiny a probíhá v prostorách GJP vždy jen s jednou třídou. Každá třída absolvuje dva semináře.

28.5. pro 1 alfa 1.dílna – 10:15- 12:50
1.6. pro 1 alfa 2. dílna - 11:10- 13:45
31.5. pro 1 beta 1.dílna - 11:10- 13:45
9.6. pro 1 beta 2. dílna – 8:15 – 11:00


Kdo program zajišťuje?

Program je veden lektory s ukončeným vysokoškolským vzděláním, s minimálně tříletou zkušeností s vedením programů všeobecné primární prevence z organizace PrevCentrum.

Program je možné realizovat díky finanční podpoře MŠMT pro náš projekt "Zastav, zažij, zapřemýšlej".

Těšíme se na Vás!

PhDr. Nora Jakobová
Vedoucí ŠPP, psycholožka, kariérová poradkyně
2010-06-01
Sdílet na Facebook
© 2014 GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s.r.o.
Pštrossova 13/203, 110 00 Praha 1
studijní obor: 7941K41
ochrana soukromí