Gymnázium JANA PALACHA PRAHA 1 - učíme jinak
English versionGerman versionEspaňolVi?t

Metody psychologického výzkumu

Proč zkoumáme?
Co tvoří vědu? Cíle výzkumu?
- deskripce
- explanace
- predikce
- model světa vs. svět sám

Postup:

- nápad
- výzkumná otázka
- studium literatury
- hypotézy – jak to asi dopadne?
- stanovení designu výzkumu (možný pilotní výzkum)
- metody
- výběr vzorku – co nejreprezentativnější a nejhomogennější
a) náhodný výběr – každý má šanci se tam dostat
b) stratifikovaný – v nějakém poměru procent (např. v populaci je 75% mužů, 25% žen – tj. např. vzorek 20 lidí – 15 žen, 5 mužů)
c) příležitostný – kdo je dostupný
d) samovýběr – kdo chce

- sběr dat
- analýza dat – statistické programy, tabulky, grafy
- interpretace dat – předpojatost – např. generová (Kohlberg, Asch), kulturní
- závěry a diskuse
- námět na další výzkum
- verifikace (ověření) v praxi
- problém kvantitativní vs. kvalitativní (ideografie, nomothetie)

Typy výzkumů:
- u nich vždy:
- reliabiltita – měří spolehlivě (po opakování, půlka testu…)
- validita – měří to, co má (předpovíme tím něco, jiná metoda..)
časově:
- průřezové
- longitudinální
- semi-longitudinální
dle metody:
- experiment
- podstata: manipulace z nezávisle proměnou, měření závislé, kontrola jiných proměnných

a) laboratorní (Bandura a panenka Bobo)
b) terénní (záměrně manipuluje s proměnnými) – např. Zimbardo a vězení
c) přirozený (kvaziexperiment – není závislá a nezávislá proměnná např. zavedení televize do městečka)

- pozorování – extrospekce vs. introspekce
a) přirozené (spontánně)
b) kontrolované (opakování)
c) zúčastněné (např. školní etnografie)

- rozhovor
a) nestrukturovaný
b) polostrukturovaný
c) strukturovaný
otázky: uzavřené / otevřené
- trychtýř, hřeben

- dotazník
- případová studie – n=1
- testy, škály
- využití přístrojových metod


PhDr. Nora Jakobová
Vedoucí ŠPP, psycholožka, kariérová poradkyně
2009-09-21
Sdílet na Facebook
© 2014 GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s.r.o.
Pštrossova 13/203, 110 00 Praha 1
studijní obor: 7941K41
ochrana soukromí