Gymnázium JANA PALACHA PRAHA 1 - učíme jinak
English versionGerman versionEspaňolVi?t

Různorodost - to je radost!

Pod tímto názvem se skrývá nový projekt, který bude do konce kalendářního roku 2009 probíhat na GJP. Jedná se o projekt zaměřený na multikulturní výchovu. Je podpořen z grantu MŠMT na podporu vzdělávání jazykových národnostních menšin a multikulturní výchovy. Touto cestou za dotaci děkujeme.

Projekt se týká komplexního celku činností vedoucím k prevenci rasové a národnostní nesnášenlivosti, rasismu a antisemitismu. Vede k podpoře tolerance, respektu, podporuje pohled na jinakost jako obohacení.

Cílovou skupinou projektu jsou žáci GJP včetně žáků pocházejících z různých národnostních menšin. Projekt také bude mít přínos pro učitele GJP, kteří jej budou koordinovat, a kteří mohou po ukončení projektu nabité zkušenosti uplatnit při dalších činnostech multikulturní výchovy.

Na realizaci projektu se budou podílet naši pedagogové (Mgr. Hotovcová, PhDr. Končel, Mgr. Kodrová, Mgr. Kubíček, PhDr. Novotná, Mgr. Ryvolová), stejně jako pozvané organizace (Multikulturní centrum Praha, Opim – středisko pro integraci menšin, Židovské muzeum Praha, Živá paměť aj.)

Projekt zahrnuje besedy, přednášky, interaktivní hry, společenské akce, zážitkové programy a dílny. Skládá se ze setkání se zástupci menšin, s odborníky na extrémně pravicová hnutí, s pamětníky holocaustu, s uprchlíky, s odborníky na multikulturní výchovu. Jednotlivé programy budou diskutovat témata multikulturní společnosti, hodnot a tradic jednotlivých národů, příčin etnických konfliktů, témata genocidy, diskriminace, xenofobie a sociálního vyloučení. Celý projekt završí multikulturní trh v prostorách GJP.

Blíže ke konkrétním programům budeme postupně informovat na tomto místě školního webu a na nástěnkách školy.PhDr. Nora Jakobová
Vedoucí ŠPP, psycholožka, kariérová poradkyně
2009-10-02
Sdílet na Facebook
© 2014 GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s.r.o.
Pštrossova 13/203, 110 00 Praha 1
studijní obor: 7941K41
ochrana soukromí