English versionGerman versionEspa�olVi?t

Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Projekt OPPA je spolufinancován z Evropského sociálního fondu.


OPPA - Příroda, společnost a kultura


Příroda, společnost a kultura jako cesta komplexního rozvoje studenta. - Podpora procesu tvorby vybraných oblastí školního vzdělávacího programu
"Příroda, společnost a kultura jako cesta komplexního rozvoje studenta. - Podpora procesu tvorby vybraných oblastí školního vzdělávacího programu" je inovace vzdělávacího programu Gymnázia Jana Palacha se zaměřením na zvýšení kvality vzdělávání a zatraktivnění výuky pro žáky Gymnázia Jana Palacha.
Potřebnost realizace projektu je dána nejen kurikulární reformou českého školství, a z ní vyplývajících požadavků, ale především vyplývá z výsledků dotazníkových šetření, která probíhala mezi žáky, jejich rodiči a pedagogy. Z výsledků všech šetření jednoznačně vyplývá, že musí být kladen důraz na nové a moderní formy výuky, je nezbytné pokračovat v procesu vybavování školy moderními pomůckami a technologiemi a je třeba racionálně přizpůsobovat formu a obsah výuky. Musíme dát prostor např. projektovým aktivitám, snažit se žákům otevírat nová poznání a spojit teoretické poznatky s praxí a prožitkovou pedagogikou. V celém projektu bude kladen důraz na environmentální , hudebně-estetickou výchovu a kariérní poradenství.
V projektu jsme vytvořili učební plán a osnovy v novém školním vzdělávacím programu s důrazev na vybrané vzdělávací oblasti, zpracovat učební, metodické a didaktické materiály a zatraktivňujeme tak žákům některé předměty (prostřednictvím spolupráce s VŠ, exkurzemi, aj.). Do vzdělávací oblasti člověk a kultura jsme začlenili výuku hudby jako součást nově vzniklého předmětu umění a kultura. Součástí projektu je inovace a realizace poradenských služeb pro žáky gymnázia, které se zaměřuje především na oblast kariérního poradenství.
S výše uvedenými aktivitami souvisí rozšiřování kvalifikace pedagogů prostřednictvím rozvoje jejich interakčních a komunikačních dovedností, zdokonalení v psychodidaktice a metodice a rozvoje jejich schopností v oblasti práce s výpočetní technikou.
Na realizaci projektu se podílí jednotliví pedagogové a zaměstnanci Gymnázia Jana Palacha Praha 1.
Nový školní vzdělávací program GJP 2009
Mezinárodní konference Cross Borders Budapeš (2011-05-19 09:59:06 Nora Jakobová)

Studenti se specifickými poruchami učení (dyslexie, dysgrafie) ze 3. ročníku (2011-04-07 10:11:19 Nora Jakobová)

POZOR Změna dne a času semináře z psychologie!!! (2011-04-04 12:00:00 Nora Jakobová)

GJP očima rodičů našich studentů - výsledky dotazníků (2011-03-10 13:11:37 Nora Jakobová)

Konzultace profesního směřování pro 3. ročníky (2011-02-08 13:04:57 Nora Jakobová)

Laboratorní cvičení z chemie (2011-01-10 12:22:30 Anna Koktová)

GJP očima studentů a studentek - vyhodnocení dotazníků (2011-01-05 10:28:18 Nora Jakobová)

Exkurze do světa "za plotem" 14.1. (2010-12-14 12:00:00 Nora Jakobová)
14.1.2011
Dopisování testů schopností prvních ročníků pondělí 13.12. 7:20-9:55 (2010-11-25 09:19:45 Nora Jakobová)

Výsledky testů schopností 1. ročníků k dispozici od 8.11. (2010-10-25 12:17:08 Nora Jakobová)

Poděkování za práci v laboratoři (2010-06-25 10:47:00 Anna Koktová)

Laboratorní cvičení z chemie (2010-06-02 16:42:59 Anna Koktová)

Dokument Katka pro 1.ročníky 13.4. 9:45 - kino Světozor (2010-04-12 10:05:35 Nora Jakobová)

Jak si zvolit svou profesi - příručka (2010-03-23 17:07:28 Nora Jakobová)

Úpěšnost přijetí na VŠ, uplatnění a zaměstnanost absolventů VŠ (2010-03-11 17:11:24 Nora Jakobová)

Výsledky profesních testů 3 alfa, 3 beta (2010-01-26 12:00:00 Nora Jakobová)

VÝSLEDKY TESTŮ SCHOPNOSTÍ 1 ALFA, 1 BETA (2009-11-12 11:46:37 Nora Jakobová)

Stožecké gruntování (2009-09-30 17:03:27 Anna Koktová)

Laboratoře jsou úspěšně za námi ... (2009-06-20 17:00:57 Anna Koktová)

Stožecké ohlédnutí (2009-06-20 16:18:29 Anna Koktová)

Příručka "Všechna ta dys" je na světě (2009-06-15 17:30:25 Nora Jakobová)

Nové pianino Petrof (2009-06-02 22:05:26 Vít Janda)

Nové pomůcky zakoupené v rámci projektu OPPA (2009-04-20 09:00:44 Tereza Kamenická)

Laboratorní cvičení na 1. LF UK (2009-03-19 14:56:27 Anna Koktová)

Pochvala za "chemické laborování" (2009-01-22 14:13:04 Anna Koktová)

Laboratorní cvičení z chemie (2008-12-11 12:16:29 Anna Koktová)

VÝSLEDKY TESTŮ SCHOPNOSTÍ 1 ALFA, 1 BETA (2008-11-06 12:00:00 Nora Jakobová)

Termín testování profesní orientace 3 alfa, 3 beta a popřípadě 4 alfa, 4 beta (2008-11-03 10:20:59 Nora Jakobová)

Stožecké gruntování (2008-09-18 12:31:52 Anna Koktová)

Laboratorní cvičení z chemie (2008-01-10 10:12:13 Anna Koktová)

© 2014 GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s.r.o.
Pštrossova 13/203, 110 00 Praha 1
studijní obor: 7941K41
ochrana soukromí