English versionGerman versionEspa�olVi?t

Pavel Červeňák , M.A.

Koordinátor grantové činnosti

E-mail: cervenakgjp1.cz

Předměty: Nj

Konzultační hodiny:
út: 14:00 -15:00
čt: 13:00 -14:00
Na konzultaci je nutné se předem objednat.

Absolvoval jsem Pedagogickou fakultu na Ludwig Maximilian Universität (LMU) v Mnichově, obor speciální pedagogika, psychologie a filozofie. 9 let jsem pobýval v německy mluvících zemích. Po získání diplomu Examen Latinum na Studiencollege LMU v roce 2003 a absolvování jazykových kurzů na Goethe Institut Mnichov jsem složil v letech 2001 a 2002 jazykové zkoušky ve stupních B2 a C2 a obdržel certifikáty Mittel- a Oberstufenprüfung Goethe Institutu Mnichov. Během vysokoškolského studia jsem se věnoval lektorské činnosti na VHS Dachau – Jazyková škola Dachau a absolvoval praxe v školních zařízeních s důrazem na metodiku vyučování dětí s mentálním postižením a mladistvých. Od 09/2008 působím na Gymnáziu Jana Palacha Praha 1 jako učitel německého a latinského jazyka. Své dosažené vzdělání a praxi jsem rozšířil v r. 2010 o metodiku autonomního učení absolvováním kurzu Mehr Autonomie für die Lerner na Goethe Institutu Mnichov. V roce 2015 jsem ukončil dálkové studium zaměřené na moderní didaktiku a metodiku němčiny jako cizího jazyka, který organizuje LMU Mníchov a Goethe Institut.


Pedagogický sbor
© 2014 GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s.r.o.
Pštrossova 13/203, 110 00 Praha 1
studijní obor: 7941K41
ochrana soukromí