English versionGerman versionEspa�olVi?t

Mgr. Jakub Běhounek

zástupce ředitele pro vzdělávání, ICT koordinátor

E-mail: behounekgjp1.cz

Předměty: IVT, IVTs, Tv

Konzultační hodiny:
út: 13:50 - 14:35
po předchozí domluvě

Jakub Běhounek absolvoval studium na Pedagogické fakultě UK v oborech informační technologie a tělesná výchova a sport. Během studia začal vyučovat na základní škole pro žáky se specifickými poruchami učení a v roce 2013 i na Gymnáziu Jana Palacha, kde své zkušenosti dále zúročuje. Jeho cílem je utvářet ve studentech dlouhodobý pozitivní vztah ke sportu a současně rozvíjet schopnosti efektivního a účelného využívání informačních a komunikačních technologií v běžném životě. Mimo školu se aktivně věnuje sportu ve všech podobách, fotografii a tvorbě grafických návrhů.


Pedagogický sbor
© 2014 GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s.r.o.
Pštrossova 13/203, 110 00 Praha 1
studijní obor: 7941K41
ochrana soukromí