English versionGerman versionEspa�olVi?t

MOŽNOST osobního vyzvednutí rozhodnutí

rozhodnutí o nepřijetí - 2. 5. 2023 9.00 - 15.00 hod.

Nepřijatí uchazeči, kteří splnili podmínky pro přijetí a nebyli přijati pouze z kapacitních důvodů, si mohou vyzvednout Rozhodnutí o nepřijetí, které je podkladem pro podání případného odvolání (vzor odvolání „Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání“) a které je nezbytné pro změnu rozhodnutí v případě tzv. autoremedury, tj. doplnění kapacity přijímaných uchazečů, pokud uchazeči, kteří se umístili před nimi a neodevzdají zápisový lístek na naši školu. Uchazeči jsou oslovováni dle jejich pořadí v přijímacím řízení, při rozhodování upřednostní ředitel školy vždy ty uchazeče, kteří se umístili výše v pořadí.

Toto rozhodnutí bude připraveno k osobnímu vyzvednutí (po předložení průkazu totožnosti) 2. 5. 2023 od 9.00 - 15.00 hod.
Nevyzvednutá rozhodnutí budou zaslána poštou doporučeně další den, s možností uložení na poště po dobu 10 dnů (§ 24 odst. 1 správního řádu). Poté budou považována za doručená.


Přijatí uchazeči:
svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním vyplněného zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí, tj. ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů (28. 4. 2023).
Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle předchozího ustanovení, zanikají posledním dnem uvedené lhůty, tj. 16. 5. 2023, právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

Oproti zápisovému lístku vám bude vydáno Rozhodnutí o přijetí. Případně vám toto rozhodnutí můžeme předat i na schůzce rodičů přijatých uchazečů s vedením školy 11. 5.

S ohledem na nepřijaté uchazeče a jejich potenciální šanci nastoupit na místo žáka, který se rozhodl na školu nenastoupit, žádáme zákonné zástupce přijatých uchazečů, aby zápisový lístek odevzdali co nejdříve, případně nám co nejdříve oznámili např. mailem (info@gjp1.cz), že jejich dítě na naši školu nenastoupí.

Lenka Musilová
asistentka ředitele
2023-04-29
Sdílet na Facebook
© 2014 GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s.r.o.
Pštrossova 13/203, 110 00 Praha 1
studijní obor: 7941K41
ochrana soukromí