English versionGerman versionEspa�olVi?t

Přírodovědná expedice pro 2.ročníky

26. 6.-29. 6. 2023

Na konci června se uskuteční expedice do oblasti Krušných hor s přírodovědným zaměřením. První den po příjezdu je zajištěn program zaměřený na historii a život v Krušnohoří. Druhý den se vydáme na pěší výlet do štoly Mikulášská a seznámíme se tak s hornickou činností, díky které spadá tento region pod UNESCO. Třetí den pojedeme na celodenní výlet autobusem, v rámci kterého nás čeká výlet terénními automobily v Mostecké hnědouhelné pánvi zaměřený na těžbu a následnou rekultivaci území, jezero Most, ale i kostel a zámek v Jezeří. Ve čtvrtek stihneme před odjezdem program s detektory kovů zaměřený na historii a život v oblasti Lesné.

Doprava: vlastním autobusem

Ubytování: www.horskyhotellesna.cz

Stravování: plná penze

Cena: 6000Kč (záleží na ceně dopravy, zbytek případně využijeme na zaplacení oběda pro studenty v Mostě)

Cenu za expedici, 6000 Kč, prosíme uhraďte na účet školy do 9. 5. 2023. (č. ú.: 123134025/0300). Jako variabilní symbol uveďte rodné číslo studenta a do zprávy pro příjemce napište "Přírodovědná expedice". Pokud z nějakého důvodu student na expedici nepojede, je potřeba vyřešit uvolnění z výuky, náhradní program připravený nebude.


Přesné termíny (čas srazu/odjezdu a příjezdu) budou ještě upřesněny.


Sdílet na Facebook
© 2014 GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s.r.o.
Pštrossova 13/203, 110 00 Praha 1
studijní obor: 7941K41
ochrana soukromí