English versionGerman versionEspa�olVi?t

ERASMUS+: DEN ZA DNEM

Ohlédnutí

Krátké ohlédnutí den po dni za naším programem únorového Erasmu

20.2.2023
Nᚠprvní den začal uvítací ceremonií ve Skautském institutu na Kampě, kde se téměř celý týden budeme scházet k našim schůzkám a workshopům. Představili jsme se a zahráli jsme si seznamovací hru, nakonec jsme naši republiku a hlavní město ještě trochu přiblížili formou prezentace. Na našem programu byla procházka Prahou, při níž jsme studentům ukázali to nejznámější z ní, od Lennonovy zdi přes Pražský hrad až po Václavské náměstí. Těšíme se na neorganizovanou večeři s našimi zahraničními kamarády.21.2.2023
Nᚠdruhý den opět začal ve Skautském institutu, kde nám studenti z Polska, Litvy, Bulharska a Slovinska představili shrnutí aktivit, které v rámci Erasmu+ probíhaly v jejich zemi. Byla to náročná práce, protože ne všichni se předchozích aktivit účastnili. Bulhaři navíc přišli s aktivitou kreativního psaní. Ve vymezeném čase jsme ve smíšených mezinárodních skupinkách pracovali na článcích do časopisu. Poté jsme se přesunuli na GJP, kde nás po obědě přivítal pan ředitel Michal Musil. Odpoledne proběhl další workshop, tentokrát debatní, který vedl John Whalley. Studenti ze všech zemí se rozdělili do skupinek a pracovali společně, cílem workshopu bylo pomoci studentům používat kritické myšlení a umět podpořit své argumenty.
22.2.2023
Třetí den Erasmu jsme strávili v Kutné Hoře, kam jsme vyrazili brzy z Hlavního nádraží. Navštívili jsme chrám svaté Barbory a o pár metrů dál nás čekal workshop v místní galerii Gask s tématem, Everyday Gesture “. Adriena Šimotová ve své tvorbě zpodobňuje člověka – lidské tělo – a využívá k tomu svérázné techniky, jako je mačkání, prořezávání a vrstvení papíru či textilu či otisky částí i celého lidského těla. Jejím cílem ale není zachytit dokonale lidskou podobu, ale nitro člověka, jeho podstatu. Inspirováni jejím dílem si budeme povídat o lidském těle a komunikaci beze slov. Vyzkoušeli jsme si, jestli se beze slov dorozumíme, jaká jsou naše všední gesta, a v ateliéru jsme se je pak společně pokusili zachytit. Na programu nesměla chybět ani návštěva Kostnice s komentovanou prohlídkou. Po návratu do Prahy jsme se večer ještě sešli na společné večeři studentů a učitelů v L´Osterii nedaleko školy.
23.2. 2023
Čtvrtý den jsme se ráno opět sešli ve Skautském institutu na Kampě. Pan profesor Kubíček si společně s paní profesorkou Tutrovou připravili pro studenty workshop zaměřující se na propagandu v médiích a roli dětí v propagandě. Odpoledne jsme se sešli na GJP, kde naši studenti vystoupili s finální prezentací na shrnutí celého Erasmus projektu ,,The Critical and Creative Thinking: The Way Ahead”. Program se tím ukončil a bohužel už nezbývalo nic jiného než se se všemi rozloučit a popřát si bezpečnou cestu domů.
Our first day started with a welcome ceremony at Skautský institut at Kampa where most of the meetings and workshops took place. We introduced ourselves and played a Kahoot to get to know the Czech Republic better. Lastly the Czech team had a presentation about the Czech Republic and Prague. Afterwards we went on a guided tour by the Czech students. They told us more about the most famous sights, for example Lennon"s wall, Prague Castle, Charles Bridge and Wenceslas Square.

Once again we started the day at the Skautský institut where the students from Poland, Lithuania, Bulgaria and Slovenia introduced the activities that took place in their countries during previous Erasmus meetings. The presentations were hard to understand for some of the students that hadn’t been to the previous meeting. The Bulgarians also came up with an activity for creative writing in the form of an article, which we did in mixed international groups. After lunch at the school’s canteen, we walked around GJP and then the school’s principal Michal Musil had a speech to welcome the students from different countries. In the afternoon we had a debate workshop led by John Whalley. Students once again worked in mixed international groups. The point of the workshop was to help the students develop their critical thinking and speaking skills.

Our third day started at the main train station from which we went to Kutná Hora. We visited the Saint Barbara’s cathedral and then we had a workshop in the GASK gallery called, Everyday Gestures inspired by the artist Adriena Šimotová who uses motifs of the human body in her work. We talked about the human body and the principles of communicating without words. Later we tried to express our everyday gestures on paper. After the workshop we walked to the Kostnice ossuary, the famously known “bone church”. There we had a guided to tour and some time to look around. At night everybody met up at L’Osteria for dinner nearby the school.

The last day also started at the Skautský institut. GJP teachers, mr. Kubíček and mrs.Tutrová, prepared a workshop focused on propaganda in media, children used in propaganda and the different types of propaganda. In the afternoon we met up at GJP where the Czech students had their final presentation to summarize the whole Erasmus+ project ,,The Critical and Creative Thinking: The Way Ahead”. With this the program ended and then came the time for goodbyes.
Natálie Jehličková a Ella Carzoli 2ASdílet na Facebook
© 2014 GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s.r.o.
Pštrossova 13/203, 110 00 Praha 1
studijní obor: 7941K41
ochrana soukromí