English versionGerman versionEspa�olVi?t

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA 2022-23

školní kolo

Ve čtvrtek 23.2. 2023 dopoledne nadšený tým našich studentů z řad možných budoucích přírodovědců (?) zkoušel plnit úkoly školního kola biologické olympiády (BiO).

Letos bylo hlavní téma " Život není fér aneb jak se organismy vyrovnávají s abiotickým zlem prostředí". Na tuto problematiku se studenti letos zaměřili a to v obou kategoriích (kat A = 3. a 4. ročník, kat B =1. a 2. ročník).

V předstihu si v prostudovali brožurku (přípravný text od organizátorů) a obrazem prošli přiložený seznam k poznávání organismů. Sada úkolů, které byly poslány organizátory (tj. Přírodovědnou fakultou UK - šlo totiž již o 57. ročník v historii soutěže) zahrnovala třicet vědomostních otázek, dále poznávání 30 přírodnin (15 rostlin a hub, 15 živočichů), jeden ekologický / biochemický úkol a druhý praktický úkol (laborování / mikroskopování rostlinných pletiv). Úkoly nás zabavily téměř celé dopoledne, ale zvládli jsme to hezky.

Účastnilo se 13 zájemců, kteří předvedli dobré výkony.

Za kategorii starších studentů třemi nejúspěšnějšími řešiteli byli: Daniel Erebai (3b), Michaela Pánková (3a) a Pacltová Natálie (4a).

Tři soutěžící s nejvyšším ziskem bodů za kategorie B, mladších studentů, pak byly: Ela Horadová (1a), Barbora Nováková (2a), Gabriela Švarcová (2a).

Moc tímto ještě jednou gratuluji nejúspěšnějším a děkuji všem, kdo se účastnili a rozšířili si své znalosti.

Pro ty, kteří pokořili 60% bodové skóre tímto vyvstala ještě možnost účasti na krajském kole BiO, takže pokud nás organizátoři pozvou dále, soutěž ještě pro GJP může mít pokračování.

Mgr. Pavla Jiránková


Sdílet na Facebook
© 2014 GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s.r.o.
Pštrossova 13/203, 110 00 Praha 1
studijní obor: 7941K41
ochrana soukromí