English versionGerman versionEspa�olVi?t

Škola v přírodě 2022

4. - 9. 9. 2022 Resort Olšina

ŠKOLA V PŘÍRODĚ 4. - 9. 9. 2022 Resort Olšina
www.resortolsina.cz

Co je potřeba k přihlášení na akci:

• uhradit nejpozději do 15. 6. 2022 převodem na účet 123134025/0300 (var. symbol – rodné číslo žáka) platbu 6000,-Kč

• odevzdat třídnímu učiteli přihlášku (viz rozdávaná papírová forma)

• přihlásit se ve dnech 23. – 24. 6. 2022 v anketě v bakalářích do vybraného projektu

• odevzdat třídnímu učiteli do 1. 9. lékařem potvrzený a zák. zástupci podepsaný „Posudek o zdravotní způsobilosti“ a „Prohlášení o bezinfekčnosti“ (ne starší 3 dnů)

• připravit si s sebou pomůcky a materiály k projektům dle pokynů vedoucích projektů a osobní věci adekvátní týdennímu pobytu v přírodě a ročnímu období

Více informací o akci předají třídní učitelé, případně zástupce ředitele Mgr. J. Běhounek či vedoucí projektové části Mgr. J. Kubíček.

---
ke stažení:
- Leták Olšina 2022 (přihláška) (PDF)
- Posudek o zdravotní způsobilosti (PDF)Lenka Musilová
asistentka ředitele
2022-06-06
Sdílet na Facebook
© 2014 GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s.r.o.
Pštrossova 13/203, 110 00 Praha 1
studijní obor: 7941K41
ochrana soukromí