English versionGerman versionEspaňolVi?t

Laboratorní cvičení z chemie leden 2022

Informace

V týdnu 24.–28. 1. 2022 se uskuteční pro žáky prvních až třetích ročníků laboratorní cvičení z chemie na Vysoké škole chemicko-technologické (VŠCHT) v Praze (budova B, Technická 3, Praha 6).

• Po celou dobu pohybu po budovách VŠCHT Praha musí mít přítomní žáci zakryty dýchací cesty respirátorem (nikoli rouškou). To platí nejen při pohybu po chodbách, ale i po celou dobu výuky v laboratoři.
• VŠCHT Praha svým vnitřním předpisem zakazuje vstup osobám, které vykazují příznaky jakéhokoli respiračního onemocnění (viz https://www.vscht.cz/koronavirus).


Dopolední blok začíná v 8:15, odpolední ve 12:45. Bloky jsou tříhodinové (4 vyučovací hodiny). Informace o změnách v rozvrhu a přesunech žáků budou umístěny na školním webu jako součást informace o suplování. Žáci z dopoledních bloků mají sraz s vyučujícími chemie přímo před budovou B VŠCHT v 8:15 (kromě pondělí, viz dále), žáky odpoledních bloků přivádí na VŠCHT na 12:45 určený vyučující přímo z naší školy.

• S sebou je nutné mít psací potřeby, papír, vhodný oděv (ne silonky, ne vysoké podpatky), dlouhé vlasy musí být v culíku. Na místě nebude možné si koupit občerstvení – doporučujeme nápoj, popř. i svačinu s sebou. Pláště a brýle budou k zapůjčení na místě. Žáci při vracení zapůjčených ochranných brýlí provedou jejich desinfekci a dále nevkládají do kapes zapůjčených plášťů nic, co by mohlo pro ostatní být potenciálním zdrojem patogenních agens (např. respirátory, posmrkané kapesníky, atp.)

Dopolední blok v pondělí 24. 1. (část třídy 3. alfa) má sraz v 7:30 na GJP, kde budou žáci otestováni a až poté se společně s vyučujícím dopraví na VŠCHT.

Témata laboratorních prací jsou:
1. ročník – Destilace
2. ročník – Acidobazické reakce
3. ročník – Průmyslová chemie

Rozdělení do skupin je následující:
24. 1. dopoledne: 3. alfa abecedně po J. Stlukovou včetně
24. 1. odpoledne: zbytek 3. alfa, 3. beta abecedně po F. Krále včetně
25. 1. dopoledne: zbytek 3. beta

25. 1. odpoledne: 1. beta abecedně po J. Prádlerovou včetně
26. 1. dopoledne: zbytek 1. beta, 1. alfa abecedně po V. Dánovou včetně
26. 1. odpoledne: zbytek 1. alfa

27. 1. dopoledne: 2. beta abecedně po D. Syrový
27. 1. odpoledne: zbytek 2. beta, 2. alfa abecedně po F. Hruška včetně
28. 1. dopoledne: zbytek 2. alfa

Na chemické laborování se těší vaši chemikáři.
Sdílet na Facebook
© 2014 GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s.r.o.
Pštrossova 13/203, 110 00 Praha 1
studijní obor: 7941K41
ochrana soukromí