English versionGerman versionEspaňolVi?t

Hybridní výuka - online připojení studentů z domova

Žádost zletilého studenta nebo zákonného zástupce nezletilého studenta emailem řediteli školy

Postup při připojování studentů v karanténě nebo nemocných do výuky z domova je následující.
Platí v zásadě pro nepřítomnost studenta ve škole delší než 2 dny. Zletilý žák nebo zák. zástupce nezletilého žáka požádá o možnost připojení emailem ŘŠ - musil@gjp1.cz. Ten vyjádří souhlas/nesouhlas a předá TU k vyřízení. TU informuje vyučující o připojení žáka a pravděpodobné době trvání.

V případě hromadnější karantény bude hybridní výuka spuštěna automaticky a studenty budou informovat třídní učitelé.

Mgr. Michal Musil
ředitel školy
2022-01-05
Sdílet na Facebook
© 2014 GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s.r.o.
Pštrossova 13/203, 110 00 Praha 1
studijní obor: 7941K41
ochrana soukromí