English versionGerman versionEspa�olVi?t

Zahájení nového školního roku - 1. 9. 2022, informace, harmonogram

Vážení studenti, níže najdete informace k zahájení školního roku 2022 - 2023 dne od 1. 9. 2022 a k programu 2. 9. 2022.

Program úvodního dne:

8.15 – příchod do školy

1 alfa - 2. patro vlevo (3.03); třídní učitelka: Mgr. Ivana Hasalová
1 beta - 1. patro uprostřed (2.02); třídní učitelka: Mgr. Pavla Jiránková
2 alfa - 1. patro vlevo (2.03); třídní učitelka: Mgr. Klára Thámová
2 beta - 2. patro vpravo (3.01); třídní učitelka: Mgr. Marta Šíbová
3 alfa - 3. patro uprostřed (4.02); třídní učitelka: Mgr. Lucie Tutrová
3 beta - 1. patro vpravo (2.01); třídní učitelka: Mgr. Margarita Martínez
4 alfa - 3. patro vpravo (4.01) třídní učitel: Mgr. Benjamin Schneider
4 beta - 3. patro vlevo (4.03); třídní učitel: Mgr. Jan Kubíček

8:15-8:40 setkání se třídními učiteli
Studenti 1. ročníku přinesou do školy a odevzdají třídnímu učiteli oboustrannou kopii ročníkového vysvědčení z 9. třídy ZŠ nebo odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia s vyjádřením příslušné školy o úspěšném splnění povinné školní docházky.

8.45-8.55 organizovaný přesun pod vedením třídních učitelů do místa slavnostního zahájení školního roku. To proběhne v aule Pedagogické fakulty UK, M. D. Rettigové 4, Praha 1 (5 minut chůze od školy).

9.00-10.00 slavnostní zahájení školního roku 2022-2023

Studenti si mohou ve škole 8.00-8.15 a pak po slavnostním zahájení školního roku vyřizovat studijní záležitosti - ISIC karty (250 Kč), revalidační známky na ISIC karty (200 Kč), potvrzení o studiu, zařizování si klíčků od skříněk (vratná záloha na klíček 100 Kč).

Úřední hodiny pro studenty budou od 1. 9. - 2. 9. neomezené /pracovní doba 8.00-15.00 kromě polední pauzy/

2. 9. 2022 (pátek) se budou konat od 8:15 (1. vyuč. hod.) třídnické hodiny ve všech třídách. Bude třeba odevzdat třídnímu učiteli lékařem potvrzený a zákonnými zástupci podepsaný "Posudek o zdravotní způsobilosti" (formulář je ke stažení na webu GJP vlevo v sekci "dokumenty"), potvrzení o bezinfekčnosti a souhlas zákonného zástupce s podmínkami účasti žáka na škole v přírodě na Olšině (4.-9. 9. 2022).
Od 9:10 (2. vyuč. hod.) proběhnou úvodní setkání projektových skupin na školu v přírodě na Olšině dle rozpisu místností.
Od 3. vyučovací hodiny bude probíhat výuka dle rozvrhu.
Mgr. Michal Musil
ředitel školy


Mgr. Michal Musil
ředitel školy
2022-08-23
Sdílet na Facebook
© 2014 GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s.r.o.
Pštrossova 13/203, 110 00 Praha 1
studijní obor: 7941K41
ochrana soukromí