English versionGerman versionEspaňolVi?t

Zahájení nového školního roku - 1.9. 2021, informace, harmonogram

Vážení studenti, níže najdete informace k zahájení Vašeho studia na GJP od 1. 9. 2021.

Program úvodního dne:

7.45 – příchod do školy

Studenti po očkování nebo po prodělání covidu předloží v přízemí ke kontrole příslušné potvrzení (doklad). Ve vstupní chodbě budou umístěny 4 stolky s pedagogický dozorem dle ročníků. Tito studenti nevstupují dále do školy, ale počkají před školou na spolužáky, kteří budou absolvovat testování. Následně se společně se třídním učitelem přesunou do místa zahájení nového šk. roku.
Do kmenových tříd vstupují pouze studenti, kteří se budou účastnit testování PCR testy.

 • 1 alfa - 1. patro vpravo (2.01); třídní učitelka: Mgr. Klára Thámová
 • 1 beta - 2. patro vpravo (3.01); třídní učitelka: Mgr. Marta Šíbová
 • 2 alfa - 1. patro uprostřed (2.02); třídní učitelka: Mgr. Lucie Tutrová
 • 2 beta - 1. patro vlevo (2.03); třídní učitelka: Mgr. Margarita Martínez
 • 3 alfa - 3. patro uprostřed (4.02) třídní učitel: Bc. Benjamin Schneider
 • 3 beta - 2. patro vlevo (3.03); třídní učitel: Mgr. Jan Kubíček
 • 4 alfa - 3. patro vpravo (4.01); třídní učitelka: Mgr. Ivana Hasalová
 • 4 beta - 3. patro vlevo (4.03); třídní učitelka: Mgr. Barbora Padilla

  8.00 – 8.30 PCR testy za dohledu třídního učitele

  8.30 – 8.40 organizovaný přesun pod vedením třídních učitelů do místa slavnostního zahájení školního roku. To proběhne v aule Pedagogické fakulty UK, M. D. Rettigové 4, Praha 1 (5 minut chůze od školy) v respirátorech z důvodu konání hromadné akce.

  8.45 – 10.00 slavnostní zahájení školního roku 2021-2022

  Studenti 1. roč. se vrací zpátky do školy společně s TU a budou absolvovat třídnickou hodinu.

  Studenti, kteří se nebudou testovat si mohou ve škole vyřizovat studijní záležitosti již před odchodem na zahájení nového šk. roku, ostatní až po návratu ze slavnostního zahájení - ISIC karty (200 Kč), revalidační známky na ISIC karty (180 Kč), zařizování si klíčků od skříněk (vratná záloha na klíček 100 Kč), ve školní jídelně zařizování čipů na obědy (150 Kč) atd. Úřední hodiny pro studenty budou od 1. 9. - 3. 9. neomezené /pracovní doba 8.00 - 15.00 kromě polední pauzy/

  Nejpozději do 6. 9. 2021 (pondělí) do odjezdu na Olšinu bude třeba také odevzdat třídnímu učiteli lékařem potvrzený a zákonnými zástupci podepsaný "Posudek o zdravotní způsobilosti" (formulář je ke stažení na webu GJP vlevo v sekci "dokumenty"), potvrzení o bezinfekčnosti a souhlas zákonného zástupce s podmínkami účasti žáka na škole v přírodě na Olšině (6. – 10. 9. 2021)

  1. 9. 2021 přinesou studenti 1. ročníku do školy a odevzdají třídnímu učiteli oboustrannou kopii ročníkového vysvědčení z 9. třídy ZŠ nebo odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia s vyjádřením příslušné školy o úspěšném splnění povinné školní docházky;


  Mgr. Michal Musil
  ředitel školy
  Mgr. Michal Musil
  ředitel školy
  2021-08-30
  Sdílet na Facebook
 • © 2014 GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s.r.o.
  Pštrossova 13/203, 110 00 Praha 1
  studijní obor: 7941K41
  ochrana soukromí